Deze financiële indicatoren bepalen of je als ondernemer de Corona-crisis overleeft

De Corona-crisis heeft grote impact op de financiële toekomst van veel ondernemingen en de ondernemer. Want niet alle ondernemingen zullen de huidige Corona-crisis overleven en het is belangrijk om als ondernemer de kosten van je verlies te beperken als je constateert dat stoppen met je onderneming het beste is wat je op dit moment kunt doen. Dat dit in sommige gevallen indruist tegen het gevoel dat je als ondernemer altijd moet knokken voor je tent is begrijpelijk, maar
het kan verstandiger zijn om je bij de financiële en economische feiten neer te leggen.

Niet vooruitschuiven, maar onder ogen zien

Laat ik maar beginnen met de opmerking dat een artikel is dat gaat over een onderwerp dat ondernemers het liefst zo ver mogelijk voor zich uitschuiven. Namelijk het moment dat het besluit moet worden genomen om de bedrijfsactiviteiten om financiële redenen te staken. Toch zal het de komende tijd in veel gevallen een onoverkomelijk feit zijn dat ondernemers gedwongen worden om te stoppen met hun onderneming.

Daarbij is het belangrijk dat er op basis van de kasstroom en bedrijfseconomische en bedrijfskundige inzichten een inschatting plaatsvindt wat de overlevingskansen zijn van een onderneming. De uitkomsten van deze analyse zijn vervolgens het startpunt voor de ondernemer om het gesprek aan te gaan over het al dan niet beëindigen van de onderneming.

Categorie ‘in de kern gezond’

Een term die door financiers en de overheid veelvuldig wordt gebruikt en toegepast is dat de onderneming in de kern financieel gezond moet zijn, wil deze onderneming de Corana-crisis overleven. Dat houdt concreet in dat onderneming na gebruikmaking van bijvoorbeeld de NOW-regeling, de mogelijkheid om belastingen achteraf te betalen en wellicht afspraken met financiers over uitstel van aflossingen in staat is om zichzelf financieel te bedruipen. Waarbij het belangrijk is
dat de onderneming zicht heeft op een zodanig herstel van de kasstroom dat uiteindelijk weer aan alle financiële verplichtingen kan worden voldaan.

Overbruggingskrediet

Dit principe geldt ook als voorwaarde voor het verstrekken van een overbruggingskrediet. Een onderneming moet in de kern gezond zijn, waarbij een verstrekt overbruggingskrediet op grond van de zogenaamde BMKB-C regeling binnen twee tot drie jaar moet worden terugbetaald.

Bepaal de toekomstige aflossingscapaciteit

Het is dus belangrijk om als ondernemer te bepalen of de toekomstige kasstroom voldoende is om
aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Waarbij geldt dat:

 1. De fiscus in principe na drie maanden uitstel moet worden betaald
 2. De reguliere rente- en aflossingsverplichtingen na maximaal een half jaar moeten worden
  hervat.
 3. Een eventueel verstrekt overbruggingskrediet binnen twee tot drie jaar moet worden
  terugbetaald.
 4. Financiële verplichtingen die samenhangen met de bedrijfsvoering normaal uit de reguliere
  kasstroom kan worden voldaan.
  Kortom een in de kern gezonde onderneming heeft de veerkracht, om al dan niet met hulp van
  overheidsmaatregelen, financiers en wellicht toeleveranciers, na afloop van de Corona-crisis weer
  aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Categorie ‘twijfelgeval’

Nu is er helaas ook een categorie ondernemingen waarbij het twijfelachtig is of zij deze Corona-crisis zullen overleven. Ook al maken ze gebruik van de faciliteiten die de overheid ter beschikking stelt. In veel gevallen zullen financiers ook niet bereid zijn om deze ondernemers een zogenaamd overbruggingskrediet al dan niet met een BKMB-C te verstrekken. Dat heeft alles te maken met de omstandigheid dat de overheid van de financier vraagt om de zogenaamde kans op wanbetaling in te schatten. Met andere woorden de financier zal alleen gebruik maken van de BMKB-C regeling voor een onderneming als de financier er zelf er ook van overtuigd is dat een financiering verantwoord is.

Als een ondernemer met een dreigend financieringstekort geen gebruik kan maken van een overbruggingskrediet, leverancierskrediet, factoring of tijdelijke werkkapitaalfinanciering van een Fintechpartij, dan zal de ondernemer na moeten gaan of hij zijn kasstroomprobleem kan oplossen door versneld zijn debiteuren te innen, zijn voorraden af te bouwen of afspraken te maken met zijn crediteuren over latere betaling. Ook kan de ondernemer onderzoeken of hij geld kan lenen bij familie, kennissen en vrienden.

Categorie ‘geen overlevingskans’

Helaas is er ook een categorie ondernemers waarbij een prognose van de kasstroom nu al duidelijk maakt, dat deze het ondanks alle regelingen van de overheid en de financiers niet zullen gaan redden. In dit soort gevallen zul je als ondernemer moeten bespreken op welke wijze je de bedrijfsactiviteiten het beste kunnen worden afgebouwd om de financiële schade voor zowel jezelf als je stakeholders te beperken. Dat dit lastige gesprekken zijn en veel financieel en persoonlijk leed voor de ondernemer in kwestie betekenen is duidelijk.

Branches waarbij het voor veel ondernemers lastig zal zijn om de Corona-crisis te overleven zijn:

 • De evenementenbranche en hieraan gerelateerde bedrijven
 • Een groot deel van de horeca
 • Toerisme
 • Vrijetijdsbesteding (waaronder sport- en fitnesscentra)
 • Transport
 • Uitzendbranche
 • Detachering

Branches waarbij een deel van de ondernemers het lastig zal hebben om de Corona-crisis te overleven zijn:

 • Detailhandel non food (uitgezonderd bouwmarkten en tuincentra)
 • Para-medische beroepen
 • Persoonlijke dienstverlening
 • Winkelvastgoed
 • Zakelijke dienstverlening (zoals kleine advocatenkantoren)

Alternatieven

Nu is het natuurlijk belangrijk om als ondernemer eerst alle alternatieven te verkennen, voordat er definitief besluit wordt genomen tot het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. Bij het verkennen van deze alternatieven is het belangrijk om gebruik te maken van de inzichten uit de management-accounting en de bedrijfskunde. Onderzoek als ondernemer met adviseurs en andere stakeholders welke mogelijkheden er zijn om het business- en verdienmodel te wijzigen. Een al dan niet digitale brainstormsessie kan hierbij al veel nieuwe inzichten opleveren. Een data-analyse van de bij de onderneming aanwezige bestanden kan eveneens nieuwe inzichten opleveren en richting bieden bij het aanpassen van het business- en verdienmodel.

De Corona-crisis zorgt er helaas voor dat ook ondernemingen het financieel niet gaan redden en om die reden moeten stoppen met de bedrijfsactiviteiten. Loop hier als ondernemer niet voor weg en ga vroegtijdig het gesprek aan met je accountant, adviseur of financier om zo de financiële en persoonlijke schade voor zowel jezelf als je stakeholders te beperken. Vanzelfsprekend kun je altijd bij een MKB-kredietcoach aankloppen voor hulp bij ondernemers- en financieringsvraagstukken.

Om je als ondernemer te helpen bij de vraag welk actie het meest gewenst is voor jouw onderneming bijgaand een tabel met de meest voorkomende situaties. 

Situatie van je onderneming
De onderneming is in de kern gezondJaNeeNeeNee
De fiscus kan na drie maanden worden betaaldJaJaNeeNee
Na zes maanden kan er weer worden voldaan aan de aflossingsverplichtingenJaJaNeeNee
Er kan een overbruggingskrediet worden verstrektJaNeeNeeNee
Een verstrekt overbruggingskrediet kan binnen drie tot zes maanden worden terugbetaaldJaNvtNvtNvt
Overige financiële verplichtingen kunnen normaal worden voldaan dan wel het is mogelijk om hierover afspraken te makenJaJaNeeNee
Er kan een financiering bij familie of vrienden worden verkregenJa / niet nodigJaJaNee
Er zijn andere business- en verdienmodellen mogelijkJaNeeNeeNee
Actie ondernemerHoud de financiële ontwikkeling van je onderneming scherp in de gatenHet voortbestaan van je onderneming gaat gepaard met de nodige risico’s. Wekelijks de vinger aan de pols houden is noodzakelijkDe kans dat je onderneming het financieel redt gaat gepaard met grote onzekerheden. Ga het gesprek aan met je accountant of adviseur over het mogelijk beëindigen van de bedrijfsactiviteitenGa als ondernemer het gesprek aan over het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten.