5 misverstanden over factoring recht gezet

5 misverstanden over factoring recht gezet

Het gebruik van factoring is de afgelopen jaren fors gegroeid, zowel in Nederland als in Europa. Nederland is zelfs een van de koplopers in Europa als het gaat om de inzet van factoring als financieringsoplossing, volgens cijfers van de EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF).

Steeds meer CFO’s en ondernemers maken gebruik van deze financieringsvorm en de overtuiging leeft dat deze groei de komende jaren verder zal doorzetten. Toch zien wij in de dagelijkse praktijk nog steeds misverstanden over over het factoringproduct. De 5 meest gehoorde misverstanden worden hierbij recht gezet.

Stille factoring
Al jaren kennen we “stille” factoring, waardoor debiteuren/afnemers niet op de hoogte zijn van de wijze waarop facturen worden gefinancierd. Ondernemers hoeven niet meer te vrezen dat hun klanten op de hoogte worden gesteld dat zij gebruik maken van factoring.

Mooi voor groei
Door gebruik te maken van factoring haalt de ondernemer meer uit de debiteuren en voorraden. Hierdoor is vaak een hogere dan regulier bancaire financiering mogelijk. Daarmee is het juist voor groeiende bedrijven een mooie oplossing. Het imago dat factoring werd gezien als  ‘lender of last resort’ hebben we daarmee van ons afgeschud.

Eenvoudig te realiseren
Een ander misverstand dat de laatste jaren aan het verdwijnen is, is dat de gedachte leeft dat factoring veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. Het idee van het dagelijks verzenden van facturen, autoriseren en verifiëren leefde vroeger bij veel ondernemers. In de huidige moderne praktijk is een eenmalige goede opzet van het administratieve proces, ondersteund door moderne ICT applicaties, relatief eenvoudig te realiseren. Veelal met hulp en advies vanuit de financier. Na deze opstartfase verloopt het totale bevoorschottingsproces volledig geautomatiseerd.

Moderne varianten
Als andere drijvende kracht achter de groei zien we dat deze financieringsvorm zich verder ontwikkelt. Er zijn inmiddels verschillende varianten van factoring mogelijk, waaronder off balance constructies en het financieren van debiteuren in het buitenland. Deze ontwikkeling maakt het product nog interessanter voor een grotere groep ondernemers. Bovendien vormt factoring de basis voor een intensievere relatie tussen financier en ondernemer. Waarbij de financier zijn waarde verder vergroot door ook te adviseren over inhoud en kwaliteit van onderliggende contracten, en bijvoorbeeld haar kennis van markt- en debiteurenrisico’s in een vroegtijdig stadium met de onderneming deelt.

Meer liquiditeit tegen minder kosten
Het product factoring kent, tot slot, nog twee belangrijke voordelen, die in de meeste gevallen zondermeer door ondernemers onderkend worden. Het product biedt ruimte door geen gebruik te maken van absolute kredietplafonds, en dus meer liquiditeit dan de reguliere financieringen. En de kosten zijn juist lager dan een reguliere kredietfaciliteit.

Roel Laumans is Senior Customer journey expert bij ING.

Share this post