Financieringsvormen, welke zijn er?

Financieringsvormen, welke zijn er?

In ons eerder blog van 16 augustus jl. kon je lezen hoe je gecertificeerd MKB-kredietcoach kan worden. De opleiding leert ons goed verzorgde financieringsaanvragen op te stellen, en wellicht nog belangrijker, jou als ondernemer mee te nemen in het totale proces van keuze van financieringsvorm, het aanvragen én het behouden van een financiering.

Een financieringsaanvraag opstellen is veel meer dan cijfers correct weergeven en opsommen. Het gaat ook om besef en inzicht geven aan een ondernemer over de financiering. Welke vorm past het beste bij de ondernemer, De Vent, en onderneming, De Tent. Een dergelijke aanvraag dient te passen in de huidige en toekomstige financiële situatie van De Tent.

Vormen
Er zijn inmiddels heel veel financieringsvormen die hun bestaansrecht hebben bewezen en die ook passen in de nieuwe economie. Een economie die verwachtingen, resultaten en wensen combineert door gebruik te maken van technologie en innovatie.

Internet boekhouden bestaat dit jaar, 2017, tien jaar! In deze 10 jaar heeft de innovatie van verwerking, analyseren en vertalen een turbovlucht genomen en moest de werk-, en zienswijze van de aanwezige data door financieel adviseurs een enorme aanpassing doorstaan.

Nieuwe vormen van vreemd geld binnenhalen zoals crowdfunding en regionale of landelijke financieringsregelingen, hebben terrein gewonnen en de daarbij behorende verschillende verdienmodellen leveren een enorm palet van (on)mogelijkheden.

Nieuw vermogen
Vreemd vermogen ophalen organiseer je niet ‘eventjes’. De behoefte waarom en waarmee zijn hierin belangrijk om te onderzoeken en er dienen de juiste vragen gesteld te worden! Wat is het doel dat bereikt moet worden? Welke groei is reëel? Zijn de juiste mensen aan boord?

Hier een overzicht van de financieringsvormen: https://nationalefinancieringswijzer.nl/financiering

Er kan behoefte zijn aan kort vreemd vermogen, bijvoorbeeld om belastingaanslagen in één keer te betalen zonder dat de cashflow van de onderneming in de knel komt.

Hiermee bespaar je op de belastingrente, de balanspositie van de onderneming kan er positiever uit komen zien en blijft je kredietwaardigheid op een voldoende staan. Uiteraard kost kort vreemd vermogen ook rente, dus als je in je plan deze kosten meeneemt en een omzetgroei kunt realiseren voor de duur van het inzetten van het kort vermogen, zou het zomaar kunnen zijn dat je weer een gezonde onderneming op de markt zet. Vervolgens kunnen andere vormen van vreemd vermogen aantrekkelijk zijn om toekomstig mee te werken.

Ook kredietverstrekkers werken tenslotte graag samen met gezonde bedrijven!

Bovenstaand is een voorbeeld van het inzetten van kort vreemd vermogen. Het zal niet altijd een oplossing kunnen of hoeven zijn voor jouw situatie.

Daarom, mocht je vragen hebben en wil je inzicht krijgen in de (nieuwe) mogelijkheden, kan een MKB-kredietcoach je hierbij uitstekend helpen.

Share this post