Financiering vinden voor werkkapitaal

Financiering vinden voor werkkapitaal

Geld lenen om de dagelijkse bedrijfsvoering financieel soepel te laten lopen. Dat is een van de drie meest genoemde financieringsbehoeftes. Als ondernemer heb je geld nodig om te investeren in bedrijfsmiddelen, voor herfinanciering en werkkapitaal. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor (Panteia, 2017). Er zijn diverse opties voor het financieren van werkkapitaal.

Wat is werkkapitaal?
Werkkapitaal is het kapitaal dat een bedrijf nodig heeft om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Zoals leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhoud en voorraden aanvullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden).

Wat is werkkapitaal niet?
Investeren in bedrijfsmiddelen zoals inventaris, auto’s, computers of machines is géén werkkapitaal. Dat geldt ook voor financiering voor productontwikkeling of innovatie.

Financiering uit eigen bedrijf
Hoe kom je aan voldoende werkkapitaal? Je hoeft niet meteen te kijken naar externe financiering. Zoek eerst naar financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Denk aan het alert omgaan met voorraad, actief debiteurenbeheer en actief crediteurenbeheer. Verder kan je  fiscale regelingen toepassen en kosten besparen.

Externe financieringsvormen voor werkkapitaal

Bank
Een bekende vorm is een lening van de bank in de vorm van een rekening-courantkrediet. Je mag tot een bepaald bedrag ‘rood staan’. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je gebruikt. Dat bedrag kan variëren afhankelijk van je werkkapitaalbehoefte.

Factoring
Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag grotendeels voor. Bij enkele factoringbedrijven kan je facturen vanaf € 1.000,- bevoorschot krijgen. Het gaat om ‘business to business’-transacties, dus niet om facturen aan consumenten.

Leverancierskrediet
Met leveranciers kan je betalingsvoorwaarden afspreken. Denk aan een langere betalingstermijn dan gebruikelijk. Of juist een korting als je een factuur snel betaalt.

Voorschot op je omzet
Voor ondernemers met een pinautomaat zoals in de detailhandel en horeca is dit een optie. Je krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat er een percentage van de omzet als aflossing naar de financier. Dit kan met bedragen vanaf € 2.000,- tot € 50.000,-. Ook voor dienstverleners met particulieren als klanten zijn er voorschotmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een medische dienstverleners als een orthodontist.

Online krediet via fintech-financiers
Fintech staat voor financiële technologie. Deze financiers gebruiken online technologie om het financieringsproces te organiseren. Zij bieden tijdelijke financiering van werkkapitaal aan. Dit kan met bedragen vanaf € 5000,- of van € 10.000,- tot € 250.000,- en zelfs tot € 1.000.000,-.

Qredits Flexibel Krediet
Dit is een flexibel krediet van maximaal € 25.000,-. Het is een aanvullende mogelijkheid in combinatie met een ander krediet van Qredits: microkrediet, MKB-krediet of hypothecair krediet.

Leasing
Met leasing financier je bedrijfsmiddelen, dus niet direct werkkapitaal. Het effect kan wel zijn dat je werkkapitaal in je bedrijf houdt. Je hoeft zo niet een groot bedrag ineens te betalen en te lenen voor een auto, computer of machine. Je betaalt in maandelijkse termijnen gespreid over een langere periode.

Meer informatie over financiering
Financiering uit eigen bedrijf
Selecteer uw financieringsvorm
Werkkapitaal bij internationaal zakendoen

Bert Wams, adviseur bij de Kamer van Koophandel met als specialisatie alternatieve financiering voor startups, scale-ups, zzp-ers en ondernemers in het MKB.

 

Share this post