Whitepaper: ‘Grip op de tent’

Whitepaper: ‘Grip op de tent’

Zwolle, 13 februari 2017

MKB-kredietcoach geeft ondernemer meer ‘Grip op de tent’

Ondernemers die willen weten hoe zij ervoor staan. Krijgen hier dankzij de whitepaper Hoe houd ik als ondernemer grip op de tent snel inzicht in. De whitepaper wordt bij de start van de Week van de financiën gelanceerd. Dit als antwoord op het recent verschenen onderzoek van de Kamer van Koophandel met als titel ‘Grip op de tent’ waaruit bleek dat veel ondernemers onvoldoende grip op hun tent hebben als het gaat om de organisatie van hun financiële zaken.

‘Het onderzoek ‘Grip op de tent’ van de Kamer van Koophandel liet zien dat het geen vanzelfsprekendheid is dat ondernemers grip op hun tent hebben. Zo bleek dat ruim 60% van de mkb-ondernemers en ruim 50% van de zzp’ers de afgelopen drie jaar te maken hebben gehad met een situatie waarin zij niet in staat waren om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Daarnaast blijkt dat ondernemers te weinig rekening houden met het reserveren van een appeltje voor de dorst. Daardoor loopt de ondernemer het risico dat hij niet kan stoppen op het moment dat hij dit wil. Een ander aandachtspunt betreft de kortere termijn. Hoewel ondernemers voldoende inzicht in hun bedrijfsresultaten hebben. Vergeten ze tijdig actie te ondernemen, waardoor er onnodig geld wegvloeit uit de onderneming.’ Aldus Jan Wietsma mede-eigenaar van MKB-kredietcoach.

Whitepaper

De whitepaper geeft de ondernemer snel inzicht waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij wordt er op drie onderwerpen ingezoomd. Het gaat om:

  • de kennis die de ondernemer heeft van bepaalde financiële onderwerpen
  • de organisatie van geldzaken van de ondernemer
  • de mate waarop de ondernemer stuurt op zijn financiële resultaten

De ondernemer krijgt tevens de nodige tips mee om meer grip op zijn tent te krijgen.

Kredietpaspoort

Voor de ondernemer die een diepgaand en geobjectiveerd en gevalideerd antwoord wil krijgen op de vraag of hij voldoende grip op de tent heeft is er het Kredietpaspoort. Na invulling van het Kredietpaspoort weet de ondernemer hoe er nu voor staat. Samen met de MKB-kredietcoach kan hij vervolgens een plan van aanpak opstellen om er voor te zorgen dat zijn resultaten verbeteren.

Presentaties

Op de Week van de Financiën verzorgt de MKB-kredietcoach een aantal presentaties op vijf verschillende locaties in het land. Daarbij staan de onderwerpen Grip op de tent en Fiscaal grip op de tent centraal. Bij de stand van de MKB-kredietcoach kan worden doorgesproken over deze onderwerpen. Natuurlijk kunnen de ondernemers ook contact opnemen met een locale MKB-kredietcoach.

De whitepaper kan tijdens de Week van de financiën worden opgehaald bij stand van MKB-kredietcoach of worden gedownload van de website van MKB-kredietcoach.

Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met Jan Wietsma
janwietsma@mkbkredietcoach.nl  06 – 2292 5697

U ontvangt uw persoonlijke download link in uw welkom's email. Bestaande abbonees krijgen de whitepaper toegestuurd.

Share this post