Stapelfinanciering – elke balanspost zijn eigen financieringsbron

Stapelfinanciering – elke balanspost zijn eigen financieringsbron

Bedrijven zien zich genoodzaakt verschillende financieringsbronnen te combineren om hun totale kredietbehoefte in te kunnen vullen. De combinatie van kredieten noemen we ‘stapelfinanciering’. Om wat orde te scheppen kijken we in deze blog naar de relevante balansposten en koppelen we daar de meest geschikte financiering aan. De balans laat zien ‘waar het geld vandaan komt’ en ‘waar het aan besteed is’. We zoomen even wat dieper in op de relevante balansposten.

Langlopend krediet voor materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn gebouwen, installaties, machines en rollend materieel. Wat gebouwen betreft moet een ondernemer zich afvragen of hij geld wil stoppen in stenen. Het bezit van een eigen pand is voor veel bedrijven geen noodzaak. Huren is een betere optie, zo verleg je de financieringsbehoefte naar de verhuurder. Voor het financieren van een bedrijfspand is een langlopend krediet noodzakelijk met een looptijd van tenminste tien jaar. Dergelijk krediet wordt vrijwel alleen verschaft door een bank, in combinatie met eigen middelen.

Leasing voor machines en rollen materieel
Machines en rollend materieel komen prima in aanmerking voor leasing. Hierbij heeft de ondernemer de keuze tussen financiële lease, waarbij hij uiteindelijk beoogt zelf eigenaar te worden van het object, en operationele lease, waarbij hij feitelijk enkel gebruiker is van het object en na afloop van het leasecontract het object weer overdraagt aan de leasemaatschappij. De leasemaatschappij financiert het object volledig en vraagt geen bijkomende zekerheden. Om die reden zijn bankkrediet en leasing goed te combineren.

Rekening-courant financiering voor het eigen werkkapitaal
Een bedrijf dat een eigen voorraad houdt, moet zorgen dat zijn werkkapitaal op peil is. Dat betekent: voldoende eigen vermogen aanhouden, en dat aanvullen met kortlopend bankkrediet, denk aan rekening-courant financiering.

Factoring voor uw openstaande klantvorderingen
Wat klantenvorderingen betreft moet een ondernemer zich afvragen of hij ‘bank wil spelen’ voor zijn klanten. Hoe korter de betalingstermijnen, hoe minder werkkapitaal er nodig is. Voor een bedrijf met veel openstaande klantenvorderingen is factoring een geschikte oplossing. De factormaatschappij ‘koopt’ de vorderingen en verstrekt een voorschot op de verwachte betalingen. Eén van de vele varianten hierop is het bevoorschotten van pinbetalingen, waarbij toekomstige cash-inkomsten naar voren worden gehaald.

Ook leveranciers kunnen een interessante bron van werkkapitaal zijn: als jouw onderneming ruime betalingstermijnen geniet, hou je je werkkapitaal beschikbaar voor groei.

Het overige moet door eigen vermogen gedekt worden
Wat niet ingevuld is door kredietverschaffers, moet door eigen vermogen gedekt worden. Hoe kom je aan eigen vermogen? Om te beginnen, eigen (spaar)gelden van de ondernemer zelf, die geïnvesteerd worden in de onderneming. Als het goed is maakt de onderneming winst, die binnen de onderneming blijft en zo het eigen vermogen versterkt. Friends, fools and family zijn ook vaak in beeld om wat risicokapitaal te verschaffen. Business angels komen aan tafel als de onderneming in een stevige groeifase zit. Maar als de onderneming een fors potentieel biedt tot waardeverhoging, of wanneer een overname van een ander bedrijf aan de orde is, zijn Private Equity Investors de aangewezen financieringsbron, al dan niet in combinatie met bankleningen.
Een kredietbron die aan populariteit wint is crowdfunding, waarbij een (liefst ruime) schare sympathisanten elk een relatief klein bedrag investeert, doorgaans in de vorm van een lening. Dat die lening vaak achtergesteld is ten opzichte van bankkrediet, nemen deze investeerders voor lief, tenslotte krijgen ze een interessante rente uitgekeerd.

Dan ben je bij de bank gaan aankloppen voor een stukje langlopend en kortlopend krediet, dan heb je je machines en vrachtwagens bij een leasemaatschappij gefinancierd, verkoop je je openstaande facturen aan een factormaatschappij, heb je je leveranciers weten te overtuigen jouw bedrijf maximale betalingstermijnen toe te kennen… Als je dan nog extra geld nodig hebt, moet het eigen vermogen gespekt worden door investeerders die bereid zijn risico te lopen. Deze partijen zullen over je schouders meekijken naar hoe het gaat in het bedrijf. Als je als ondernemer niet bereid bent dit stukje medezeggenschap te delen, moet het geld uit eigen tas komen. Het is niet anders.

De auteur is secretaris-generaal van de NVL – Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen, de branchevereniging van de in Nederland actieve equipment leasemaatschappijen.

Share this post