De opleiding tot MKB-kredietcoach: een proces in ontwikkeling

De opleiding tot MKB-kredietcoach: een proces in ontwikkeling

De opleiding tot MKB-kredietcoach is in het leven geroepen om ondernemers bij te staan bij het verkrijgen van een goede en passende financiering. Dit zodat zij zich kunnen bezig houden met hetgeen waar zij goed in zijn: ondernemen. De opleiding is de afgelopen jaren doorontwikkeld en dit is een doorlopend proces. Wij nemen u graag even mee door de afgelopen jaren.

Kortere doorlooptijd opleiding MKB-kredietcoach
In september 2014 ging een eerste groep aankomend MKB-kredietcoaches van start met de opleiding. Een jaar later mochten de meeste deelnemers het diploma in ontvangst nemen en toetreden tot de organisatie MKB-kredietcoach. Vanaf dat moment konden zij ook direct als MKB-kredietcoach van start.

Ook in 2015 en 2016 startte een leergang. Uit evaluaties van de eerste leergang bleek dat de deelnemers de doorlooptijd lang vonden. De planning werd daarom wat verder in elkaar geschoven. Toch bleek in de praktijk dat de deelnemers de doorlooptijd van de opleiding nog steeds lang vonden. Voor de opleiding was dat een reden om de planning eens goed tegen het licht te houden.

Nieuwe opleiding vanaf september
Vanaf september gaat de opleiding daarom in een wat veranderd model van start. Het totale aantal dagdelen verandert niet. Door in het najaar het accent wat sterker te leggen op de benodigde kennis en vaardigheden, kunnen de deelnemers aan de opleiding al meteen in 2018 als aspirant-kredietcoach aan de slag. Begin 2018 vinden dan enkele terugkombijeenkomsten plaats. Hierin staat de inbreng van de eigen casuïstiek centraal.

Ook de toetsing verandert. Naast het portfolio moeten de deelnemers nu een eigen praktijkcasus uitwerken, in plaats van een casustoets. Voor deelnemers die nog geen praktijkcasus hebben, blijft de casustoets als alternatief wel bestaan.

Op deze manier kun je sneller aan de slag als MKB-kredietcoach, terwijl we toch vast blijven houden aan de kwaliteitseisen die we aan de opleiding stellen.

Een tweetal financieringsopleidingen
Tevens zijn vanaf heden de financieringsopleidingen gewijzigd. Er is nu keuze uit een tweetal opleiding. De Opleiding Financieringsdeskundige en de Opleiding MKB-kredietcoach. De eerste van deze twee opleidingen bestaat uit het blok ‘financiering’ van de opleiding tot MKB-kredietcoach en geeft dus alvast een idee van de volledige Opleiding MKB-Kredietcoach.

Hier vind je de uitgebreide informatie omtrent de opleidingen en de gegevens die benodigd zijn voor een eventuele inschrijving voor de opleidingen die in september van start gaan:

Share this post