Ondernemer profiteert van financieel slagveld

Ondernemer profiteert van financieel slagveld

Van: Paul van Eijck, KvK adviseur ondernemersondersteuning.

Startups
De financiële technologiegolf die FinTech heet wordt bewierookt. Omdat vaak jonge bedrijven, startups, producten en diensten ontwikkelen die de huidige financiële infrastructuur verbazen. Digitale valuta, betaaldiensten, robo advies en peer-to-peer lending nemen plaats in de traditionele bancaire etalage.
Banken in het bijzonder hebben het nog altijd te verduren. Beticht van graaicultuur en door ‘Occupy beweging’ aangestipte kloofvergroting arm en rijk maken de roep om een eerlijker geldsysteem legitiem.
In 2015 werd wereldwijd voor $46,7 miljard geïnvesteerd in FinTech startups. Een stijging van 70% t.o.v. 2014. In 2016 zijn de investeringen bijna gehalveerd tot $24,7 miljard. Investeerders zetten gerichter hun geld op kansrijke producten en diensten, bij scaleups. Een scaleup is de pioniersfase al voorbij en heeft een concreet marktpotentieel.

Aanhaken
Door de technologische vooruitgang verdubbelt elke 2 jaar het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling. Dit stelt het verander- en innovatievermogen van organisaties danig op de proef. Het vraagt van de huidige generatie bankmanagers en professionals een vakoverstijgende visie op digitale innovatie. Banken moeten presteren onder regeldruk en toezicht. Betrouwbaar- en veiligheid garanderen. Ook staan banken aan de vooravond van ingrijpende reorganisaties. Aanhaken is het motto. Met het opgeven van arbeidsplaatsen betalen banken de rekening. FinTech vaagt binnen het bankwezen menselijk handelen en denken voor een belangrijk deel weg met:

  • Voorrang geven aan het wegpoetsen van oude ict-systemen (legacy);
  • Sectorale en -overstijgende innovaties omarmen.

Vertrouwen
Een behoorlijke puzzel. Terwijl buiten de FinTech tempomakers met concurrerende vernieuwing verder versnellen. Onophoudelijk rolt steeds meer eindgebruikersgemak van de FinTech loopband. Ook is er zorg. Dubieuze innovaties proberen regelgeving in haar geheel te omzeilen. Onderwerpen als systeemrisico’s, privacy-lekken, onvoldoende transparantie en toezicht knellen het vertrouwen af.
Het signaal voor banken is scherp. Een wake-up call. De eerste kruitdampen van het innovatieslagveld trekken op en het bankwezen herpakt zich. Waarom banken tegenwoordig niet meer bang zijn voor startups?

  • Strategisch ontstaan nu met banken partnerschappen, allianties;
  • Ontstaan belangen in of overnames van FinTech bedrijven.

Aanpak
Banken identificeren snelgroeiende Startups. Passen hun eigen businessmodel aan om beter te concurreren. Eigenlijk een hybride aanpak. Opgebouwde ecosystemen verbinden slim klanten, partners, retailers, leveranciers en ook e-commerce-leiders. Er ontstaan nieuwe voor de bank te leveren producten en diensten.

Profijt
Don Ginsel, founder en CEO van Holland FinTech, vertelt in een video-interview uitgebreid over de huidige ontwikkelingen en het profijt voor ondernemers. De Kamer van Koophandel besteedt aandacht aan FinTech met een tweetal informatiepagina’s.

Share this post