Laat je administratie niet verslonzen

Laat je administratie niet verslonzen

Enige tijd geleden kwam een ondernemer langs die onlangs de Belastingdienst op bezoek had gehad. Uit de controle was gebleken dat hij de afgelopen jaren te weinig omzetbelasting had betaald. Vervolgens had hij een naheffingsaanslag gekregen en nog een boete op de koop toe ook. Hij was al bij de bank geweest, maar die hadden aangegeven geen lening te willen geven voor de betaling van belastingschulden. Wat nu te doen?

Vaker voorkomend probleem
Wellicht dat je denkt: wat stom dat die ondernemer het zover heeft laten komen. Maar de praktijk leert dat meerdere ondernemers met dit soort situaties te maken heeft. Men is druk, heeft de administratie niet op orde en schat daarom de aangifte. Ook komt het voor dat ondernemers krap bij kas zitten en dan maar besluiten om minder omzetbelasting aan te geven met het idee dat de fiscus dat toch niet direct merkt en ze het later wel weer recht kunnen zetten. Losstaand van het feit dat dit soort gedrag niet is toegestaan, is het ook onverstandig. Je houdt jezelf als ondernemer voor de gek. De zaken verlopen immers niet zodanig dat je in staat bent om je belasting op tijd te betalen.

Administratie op orde
Een belangrijke oorzaak voor achterstand in belastingbetalingen is het feit dat je als ondernemer je administratie niet op orde hebt. Je verstuurt te laat je verkoopfacturen, je betaalt je inkoopfacturen te laat, je telt je kas niet iedere dag, je neemt privé meer op dan je hebt verdiend. Kortom je hebt geen overzicht in je vorderingen en verplichtingen.

Schuiven met omzetbelasting
Dus op het moment dat je weer omzetbelasting moet aangeven kijk je naar je banksaldo en je ziet dat er te weinig geld is of dat je kredietlimiet onvoldoende is. Je denkt slim te zijn en geeft wat meer voorbelasting of wat minder omzet aan dan je daadwerkelijk gerealiseerd hebt. Je denkt: de fiscus merkt het toch niet. Dat is fout gedacht, want de fiscus kan ook op grond van je aangifte inkomstenbelasting of je aangifte vennootschapsbelasting vaststellen of je aan je omzetbelastingverplichtingen hebt voldaan.

Wat dan te doen
Als je administratie op orde is en je komt er achter dat je belasting niet kunt betalen. Zorg dan voor een juiste aangifte en meldt dan bij de Belastingdienst dat je niet in staat bent om te betalen. Dit heet een zogenaamde betalingsonmacht. Deze melding moet je doen binnen 14 dagen nadat je de belasting had moeten betalen. De Belastingdienst gaat dan samen met jou op zoek naar een oplossing.

Als je eenmalig niet in staat bent om je aanslag omzetbelasting en/of loonheffing te betalen, dan kun je ook een telefonisch verzoek doen voor een kortstondig uitstel van vier maanden. Voorwaarde is dan wel dat je altijd op tijd je aangifte hebt gedaan.

Factoring
Wil je je kasstromen beter in de hand houden, denk dan ook eens aan factoring van een of meerdere facturen of je hele debiteurenportefeuille. Er zijn meerdere financiers die hier betaalbare oplossingen voor hebben. Ook als het gaat om kleine bedragen.

Hoe liep het af?
De ondernemer aan het begin van dit verhaal heeft met hulp van een adviseur uiteindelijk een betalingsregeling met de fiscus kunnen treffen. Ook heeft de adviseur na overleg met de fiscus ervoor gezorgd dat een deel van de boete werd kwijtgescholden. Al met al een dure les voor de ondernemer. Inmiddels heeft de ondernemer iemand in de arm genomen die zijn administratie voor hem verzorgt. Daardoor komen problemen zoals die in het verleden speelden niet meer voor.

Tip
Wellicht dat jij het nodige uit het verhaal hiervoor herkent. Modder dan niet door, maar neem contact op met je MKB-kredietcoach. Zoek samen naar een oplossing. Maar voorkomen is beter dan genezen, dus zorg ervoor dat jij je administratie niet laat verslonzen. Daarmee voorkom je namelijk een hoop problemen.

Share this post