Is je vakantiedroom realiseerbaar?

Is je vakantiedroom realiseerbaar?

Tijdens de afgelopen vakantie heb je eindelijk besloten dat je je droom wilt realiseren. Je belt snel je financieel adviseur op of hij dit voor je op papier wil zetten naar de bank. De adviseur blijkt nog een week met vakantie.

Direct na zijn vakantie een afspraak gemaakt en de adviseur gaat enthousiast aan de slag. Maar al snel blijkt dat er nog veel aan te leveren documenten voor de bank niet gereed zijn. Onder andere de definitieve jaarrekening van vorig jaar, de gerealiseerde tussentijdse cijfers en de begroting voor de komende twee jaar inclusief je te realiseren droom. De verwachting is dat het antwoord van de bank nog ten minste 3 maanden op zich laat wachten. Hoe kun je dit in de toekomst anders doen?

Nut en noodzaak van actuele informatie.

Als ondernemer heb je altijd dromen, maar een goede ondernemer wil inzicht in actuele en toekomstgerichte informatie waardoor hij zelf al een eerste beoordeling kan maken of zijn droom realiseerbaar is. De MKB-Kredietcoach ondersteunt je bij dit continue proces. Er wordt een realistisch toekomstplan gemaakt wat periodiek wordt afgestemd en aangepast aan de werkelijkheid. Het uitgangspunt voor dit plan is de vent en de tent. De cent is een logisch gevolg van de andere twee. Hierdoor krijg je en houd je als ondernemer inzicht en overzicht in de toekomst van je eigen onderneming. Jij bent tenslotte diegene die aan het stuur zit van je onderneming. Mocht er een nieuwe financiering nodig zijn is deze snel verwerkt in het toekomstplan en wordt de doorlooptijd gereduceerd. Voordat de aanvraag naar de bank gaat kan de MKB-Kredietcoach je al een indicatie geven of je droom reëel is.

Doorlooptijd financieringsaanvraag.

Als ondernemer is financiering van je onderneming een continue proces, zowel voor de korte als de lange termijn. Voor het slagen van je onderneming is inzicht hierin voor de ondernemer van cruciaal belang. Moeilijk? Nee, het heeft vooral te maken met prioriteiten stellen. Laat niet de waan van de dag de prioriteit bepalen. De MKB-Kredietcoach kan je ondersteunen in dit continue proces, zodat jij wellicht volgend jaar na afloop van je vakantie zelf al weet of je droom realiseerbaar is.

Share this post