Na de start van je bedrijf: hoe voorkom ik een tekort in de kas?

Na de start van je bedrijf: hoe voorkom ik een tekort in de kas?

Als ondernemer is de start van jouw bedrijf een mijlpaal. Vaak leefde het idee al geruime tijd in je gedachten en dan is het zover: alles geregeld, overal aan gedacht en een uitgebreid ondernemingsplan klaar. De benodigde financiering is verstrekt op basis van jouw plan en het vertrouwen in jou als mens en toekomstig ondernemer. Vol energie ga je aan de slag, bijgestaan door familie en vrienden. Kan niet verkeerd gaan.

Maar hoe vergaat het je werkelijk daarna? Ga je rennen (druk,druk,druk) om je doel te behalen of ga je doelbewust je plan uitvoeren?

Een ondernemingsplan is van jou, gebruik het ook na je start. Maak gebruik van een coach die samen met jou naar je plan kijkt en maandelijks evalueert of je op de goede koers zit. ‘Ben je niet van de cijfertjes’, een coach helpt! Ga je eigen uitdaging aan.

En gebeurt het niet zoals je in het plan had beschreven? Pas het aan, vraag advies en zet een nieuwe koers uit, ook dát is ondernemen. In mijn dagelijkse praktijk spreek ik veel mensen die hun plan enthousiast willen en kunnen uitvoeren. Maar ik spreek ook ondernemers die tot de conclusie komen dat zij hun bedrijf moeten beëindigen. Mensen die (op tijd) inzien dat ze teveel afwijken van hun plan, en het alternatief vroegtijdig bespreken met het netwerk. Houd de regie bij jezelf, dat is ook ondernemen, al had je het graag anders gezien.

Vaak is de grootste valkuil de liquiditeitspositie, oftewel je banksaldo. Je kunt het van alles noemen, een liquiditeitsprognose of een cashflow overzicht, maar het gaat om je beschikbare geldbedrag op enig moment. Een bedrag dat is berekend door inzichtelijk te maken wat je wanneer binnen krijgt, en wat je wanneer moet betalen. Niet meer en niet minder. Uiteraard kan dit niet 100% sluitend zijn, je bent immers afhankelijk van betaalgedrag van klanten en/of de fiscus. Maar het is een leidraad en je kunt (op tijd) sturen.

Het eenvoudigst is om te starten met je banksaldo op de 1e van de maand. Zet daaronder alle te verwachte inkomsten en uitgaven voor die maand en voilà onder aan de streep lees je jouw banksaldo voor de 1e van de maand daarop. Niet verwarren met opbrengsten en kosten. Nee, wat gaat er daadwerkelijk uit en welk bedrag wordt er gestort op de rekening in díe maand. Maak dit overzicht voor meerdere maanden, zeker als je business seizoensgevoelig is.

Gebruikelijk is om een jaaroverzicht te maken. Kom je bij dit jaaroverzicht tot de conclusie dat je in sommige maanden een tekort hebt, dan is dat het bedrag wat je minimaal moet (bij) financieren. Dat heet dan een werkkapitaalfinanciering. Je kunt dit aanvragen als limiet op je bankrekening bij de bank, maar sinds dit jaar kun je, als bestaande ondernemer, dit ook opvangen met een Flexibelkrediet bij Qredits. Dat is een zakelijk doorlopend krediet (tot maximaal 25.000 euro) waarbij je opneemt en terugstort naar gelang de stand van je banksaldo. Informeer (op tijd!) hiernaar bij je bank of kijk op www.qredits.nl

Share this post

Comment (1)

  • José van der Looij

    Liesbeth geeft een realistisch beeld van de praktijk die wij bij Qredits dagelijks ervaren.
    Een juiste inschatting maken van je banksaldo is niet gemakkelijk, zeker niet als je je “afhankelijk” voelt van wanneer je klanten betalen.
    Dit kun je beïnvloeden en sturen, wat niet altijd gemakkelijk is. Streef ernaar dat jij leidend blijft en niet afhankelijk wordt van je debiteuren. Als je een goede relatie met je klanten opbouwt op basis van kwaliteit, service en vertrouwen dan zullen zij eerder jou betalen als ze een keuze moeten maken. Probeer te zorgen dat zij ook loyaal aan jou zijn, en dat is niet altijd een eenvoudig proces. Goed en slim debiteurenbeheer is essentieel voor je banksaldo. Ook hier kan een coach je hulp bieden bij het ontwikkelen van deze “kunst” van het ondernemen.

    9 maart 2017 at 15:24

Comments are closed.