Help! Ik krijg geen financiering

Help! Ik krijg geen financiering

Als je ZZP’er of ondernemer met een microbedrijf (tot 9 man personeel) bent, is het niet makkelijk om een financiering te krijgen. Dat ervaren onze MKB-kredietcoaches keer op keer en het wordt nu weer eens bevestigd door het recente SRA-onderzoek 2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen. Voor jou als ondernemer is dat vervelend. Zeker als je daardoor belemmerd wordt om je ambities waar te maken. Wat kun je er nu zelf doen om je financiering toch voor elkaar te krijgen.

Waarom gaat het mis?
De redenen waarom een financieringsaanvraag wordt afgewezen zijn divers. Maar de belangrijkste redenen zijn:

  • Wel een idee hebben, maar geen plan
  • Als ondernemer te veel hooi op je vork nemen
  • Een slecht uitgewerkt ondernemersplan
  • Je financiële zaken niet op orde hebben
  • Een te rooskleurige voorstelling van zaken, waarbij je geen rekening hebt gehouden met mogelijke tegenvallers

Financiers weten door jarenlange ervaring en opgebouwde statistieken dat dit de grootste risico’s zijn als ze met jou als ondernemer in zee gaan. Ze verwachten dat jij dat als ondernemer ook weet en hier al op inspeelt als jij je financieringsaanvraag indient.

Goede voorbereiding
Een goede voorbereiding is dus het halve werk. Dat geldt ook voor financieringsaanvragen. Als je veel zorg besteed aan je financieringsaanvraag en de onderbouwing daarvan, dan geeft dat de financier al een zekere vorm van vertrouwen. Daarnaast wil de financier graag weten hoeveel zelfkennis heb je nu, uit wat voor hout ben jij als ondernemer gesneden en hoe ga je om met tegenslagen? Daarnaast wil hij weten hoe jij denkt geld te verdienen met de plannen die je hebt? Hoe goed ken jij je klanten, de markt, je concurrenten. Hoe afhankelijk ben je van je leveranciers en personeel? En heb je de omzetprognose goed onderbouwd? Die vragen moet je uitgewerkt hebben wil een financier serieus naar je aanvraag kijken.

Kijk verder dan de bank
Veel ondernemers denken dat wanneer de bank nee zegt het geen zin heeft om nog verder te zoeken. Maar dat is een misverstand. Vandaag de dag zijn er meer dan genoeg financiers die het wel interessant vinden om jou en je plannen te financieren. Denk aan crowdfunders, leasebedrijven, factormaatschappijen. Er is meer dan de bank.

Schakel hulp in
Misschien denk je nu wel: al die eisen en zoveel financiers? Ik zie door de bomen het bos niet meer. Dat kan ik mij voorstellen. Dat is ook de reden dat ondernemers een van onze MKB-kredietcoaches in de arm nemen. Hij geeft je snel inzicht en kan je helpen om je plannen zodanig in te richten dat een financier daar ja op zegt. Door de aansluiting bij De Funding Network associatie heeft hij ook nog eens toegang tot tientallen financieringsoplossingen. Vaak is het inschakelen van een MKB-kredietcoach ook nog voordelig voor jou, doordat een groot deel van de financiers je een behoorlijke korting geeft op de behandelkosten of afsluitprovisie.

Neem de proef op de som en maak vandaag nog een afspraak met een van onze MKB-kredietcoaches. In het gratis kennismakingsgesprek leggen ze graag uit welke mogelijkheden er voor jou zijn om je ambities waar te maken.

Share this post