‘Heel Holland stapelt’

‘Heel Holland stapelt’

Van: Paul van Eijck, adviseur Ondernemersondersteuning bij de Kamer van Koophandel

Even een knipoog naar het populaire tv-programma ‘Heel Holland bakt’. Een kijkcijfer hit waarin ijverige thuisbakkers zich afmatten in een patisserie-wedloop. Creativiteit en het gevoel voor samenspel van de ingrediënten vallen daarin op. Die lijn van vaardigheden kun je ook koppelen aan het stapelen van financiering. Net als de sierlijke bakvirtuozen op de buis staan ondernemers met een financieringsbehoefte ook voor een creatieve uitdaging. Met matchende zakelijke ingrediënten komen de kasstromen en financieringsbehoeften op gang.

Werkkapitaal creëren
Met een efficiënte inzet van het werkkapitaal kan financiële ruimte ontstaan door een prima samenspel van:

  1. Voorraad-,
  2. Debiteuren-,
  3. Crediteurenbeheer en
  4. Liquide middelen.

Daarmee kun je je financieringsbehoefte op korte termijn invullen zodat jouw resultaat verbetert.

Financieren
Is je financiering op korte termijn op orde, let dan ook op financiering voor de (middel)lange termijn. Welke financiering je daarvoor inzet, wordt bepaald door de aard van de financieringsbehoefte. Waar heb je het geld voor nodig? Pieken in het seizoen worden opgevangen met een rekening-courantkrediet. Financieren van onroerend goed gebeurt met een hypothecaire lening. Voor de aanwezige bedrijfsmiddelen in het pand volstaat vaak een mkb-krediet.

Stapelen
Stapelen? Ja, stapelen. Daarmee bedoelen we dat we meer smaken met elkaar combineren. Oftewel: verschillende financieringsvormen combineren om je financiële plaatje rond te maken. Vaak word je gedwongen om meerder geldbronnen te verkennen, omdat één financier niet al het risico wil dragen. Het is de kunst om een aantal soorten financiering zo gunstig mogelijk met elkaar te combineren. Soms blijkt het aantrekkelijk om minder bij de bank te lenen en een groter deel vanuit andere bronnen te halen. Elke financiering heeft specifieke kenmerken, voorwaarden en kosten. Let daarop als je een keuze maakt. Zo wordt crowdfunding vaak bewust ingezet om promotionele redenen. Een crowdfundingcampagne levert veel publiciteit op en toekomstige klanten. De laatste tijd worden courante bedrijfsmiddelen steeds vaker geleased. Dan betaal je voor gebruik in plaats van bezit. Belangrijke voorwaarde voor een leasemaatschappij is een levendige tweedehandsmarkt van het bedrijfsmiddel. Ook komen door technologische ontwikkelingen, FinTech, steeds meer spelers op de markt met online maatwerk financiering. De keuze wordt alsmaar groter waardoor je mogelijk voordeliger kunt lenen.

Tips

  1. Het doel van de financiering moet passen bij de financieringsvorm. Lease is bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor machines en vervoermiddelen. Een bedrijf met veel debiteuren kan misschien factoring inzetten en crowdfunding heeft aantrekkelijke commerciële mogelijkheden, vooral voor de consumentenmarkt. Bij Qredits gaat Microkrediet tot €50.000 en MKB-krediet tot €250.000, beide kredietvormen kun je combineren met flexibel krediet tot €25.000;
  2. De looptijd van de financiering moet overeenkomen met het doel van de financiering. Financier investeringen in vastgoed dus met langlopend krediet en productontwikkeling met een kortlopend krediet. Alles aflossen aan het einde van de looptijd kan problemen geven omdat herfinanciering vaak nodig is. Het is daarom verstandig om bij het aangaan van de financiering ook een aflossingsschema vast te leggen;
  3. Financieringsproblemen ontstaan vaak door een gebrek aan zekerheden. Als de bank alle zekerheden heeft geclaimd moet de rest ‘ongedekt’ gefinancierd worden. Dat beperkt de mogelijkheden en is ook duurder. Probeer de zekerheden goed te verdelen. Geef niet meer dan nodig is en maak afspraken over het terugbrengen van de zekerheden in het geval van aflossingen.

 

Share this post