Gebruik je rekening courant krediet verstandig

Gebruik je rekening courant krediet verstandig

Tegenover mij zaten de twee vennoten van een V.O.F.. Ze hadden liquiditeitsproblemen. De ene vennoot gaf aan dat ze dit al jaren hadden en dat zij bij de bank aan moesten kloppen voor een verhoging van een rekening-courant krediet. De andere vennoot gaf aan dat hij daar al een aantal keren met de bank over had gesproken en dat de bank had aangegeven dat het rekening-courant krediet op grond van de ingeleverde jaarcijfers toereikend moest zijn. “Wat moeten we nu doen?” was hun vraag.

Betalingen moeten de deur uit
Ondernemers dienen met enige regelmaat verzoeken om (tijdelijke) verhoging van het rekening-courant krediet in bij de bank. Misschien ben jij er wel een van. Je maakt een lijstje van de bedragen die je moet betalen en je komt tot de ontdekking dat dit niet gaat lukken binnen de ruimte die je hebt op je rekening-courant krediet. Vervolgens bel je de bank, legt de situatie uit en geeft aan dat de omzetbelasting over het afgelopen kwartaal toch echt betaald moet worden en de huur ook. In veel gevallen zal de bank je wel ter wille zijn, zeker als blijkt dat er nog de nodige bedragen gestort gaan worden door klanten van jou. Maar als je regelmatig met de bank moet bellen voor dit soort akkefietjes, dan is er wellicht meer aan de hand.

Besteed aandacht aan je debiteuren
Een belangrijke oorzaak voor een tekort aan rekening-courant krediet ligt namelijk bij de wijze waarop jij als ondernemer omgaat met je debiteuren en je voorraadbeheer. De praktijk leert dat ondernemers veel te laat starten met het manen van hun debiteuren. ook houden veel ondernemers veel te hoge voorraden aan. Beide situaties snoepen veel ruimte binnen je rekening-courant krediet op. Als je een rekening-courant krediet hebt van € 25.000 en je factureert maandelijks voor € 15.000 en je klanten betalen pas na 60 dagen, dan betekent dit dat je € 30.000 moet voorfinancieren. Je rekening-courant krediet van € 25.000 zal dan vaak niet toereikend zijn om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Betalen je klanten binnen 30 dagen, dan is je rekening-courant krediet van € 25.000 ruim voldoende om aan je verplichtingen te voldoen. Wellicht denk je nu: “Als mijn klanten pas na 60 dagen betalen, dan is het toch veel slimmer om een verhoging van het rekening-courant krediet aan te vragen?” Dat lijkt logisch, maar banken weten uit ervaring dat bedrijven die hun betaaltermijnen van debiteuren laten oplopen nagenoeg altijd een deel moeten afboeken. Vandaar dat het om meerdere redenen verstandig is om jouw debiteuren achter de broek aan te zitten als ze niet betalen in plaats van een beroep te doen op de bank voor een verhoging van het rekening-courant krediet. Groeit jouw bedrijf heel hard, waardoor je met steeds meer debiteuren te maken krijgt, maak dan een afspraak met jouw contactpersoon bij de bank om te bespreken hoe die snelle groei kan worden gefinancierd. Een oplopende debiteurenstand door groei moet namelijk anders aangepakt worden dan een oplopende debiteurenstand door slechter betalingsgedrag van je klanten.

En vergeet de voorraden niet
Terug naar de vennoten uit het begin van het verhaal. Een analyse van hun cijfers leerde dat vooral de hoogte van de voorraden de oorzaak waren van een tekort aan rekening-courant krediet. Ze hadden meer voorraden liggen dan noodzakelijk was voor een gezonde bedrijfsvoering. In een periode van een halfjaar werd de aanwezige voorraden met 25% teruggebracht. Na een jaar bleek dat er prima met een lagere voorraad kon worden gewerkt en dat het rekening-courant krediet bij de bank ruim voldoende was om aan alle verplichtingen te voldoen. Tot tevredenheid van de vennoten en de bank.

 

Share this post