Financieringstrends 2017: Wat doe ik daar als ondernemer mee?

Financieringstrends 2017: Wat doe ik daar als ondernemer mee?

Onlangs verscheen Financieringsmonitor 2017-1 over de externe financiering van het Nederlandse bedrijfsleven. De Financieringsmonitor wordt twee keer per jaar uitgevoerd door Panteia in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Uit de monitor blijkt dat het voor jou als ondernemer eenvoudiger is om een financiering aan te trekken dan een paar jaar geleden. Dat is mede te danken aan de economische groei die we nu al een aantal jaren meemaken.

De vijf belangrijkste financieringsdoelen afgelopen half jaar waren:
• Investeringen in vaste activa
• Werkkapitaal
• Herfinanciering van bestaande financieringsarrangementen
• Huisvesting
• Groei- en overnames

Micro- en kleinbedrijf
Hierna ga ik in op een aantal bevindingen die specifiek voor ondernemers in het het micro- en kleinbedrijf gelden.

Opvallend is dat veel ondernemers in het micro- en kleinbedrijf zich wel oriënteren op een financiering. Maar uiteindelijk niet overgaan tot het doen van een financiering. De redenen daarvoor zijn divers. Maar je zou kunnen opmerken dat ondernemers daarmee ook een kans hebben laten liggen om groei te realiseren. Iets dat zij zelf ook aangeven. Het niet (kunnen) aantrekken van een financiering leidt tot een rem op de groei van het bedrijf.

In het microbedrijf wordt nog altijd 34% van de ingediende aanvragen afgewezen in het kleinbedrijf 24%. Ter vergelijking in het midden- en grootbedrijf wordt respectievelijk 6% en 0% van de aanvragen afgewezen. De redenen voor afwijzing zijn:
– De financier vindt het risico te hoog
– Een te lage solvabiliteit
– Onvoldoende interesse van de financier

De ondernemer in het micro- en kleinbedrijf kan dus wel wat hulp gebruiken bij het indienen van een aanvraag die wel tot succes leidt. Zo blijkt in de praktijk dat bij een goede begeleiding door een MKB-kredietcoach de financier bereid is zijn risicoperceptie bij te stellen.

Andere zaken die opvallen:
– Ondernemers in het micro- en kleinbedrijf betalen een hogere rente dan het soortelijke bedrijven in het midden en grootbedrijf
– De provisiekosten voor het afsluiten van een financiering stijgen
– De financieringsvoorwaarden worden steeds verder aangescherpt.

Financiering door middel van crowdfunding is duidelijk in opkomst bij het microbedrijf. Leasing en factoring komt vaker voor in het klein- en middenbedrijf.
De doorlooptijd van een financieringsaanvraag in het microbedrijf duurt gemiddeld vier weken. Het totale gemiddelde voor alle financieringsaanvragen ligt op 7 weken. 16% van de ondernemers geeft aan dat de aanvraagperiode meer dan 4 maanden duurde. Nagenoeg alle ondernemers geven aan dat zij de periode die de financier neemt om tot een besluit te komen te lang vindt.

Wat moet je hier nu mee?
De resultaten van de financieringsmonitor geven goed weer waar je als ondernemer mee te maken krijgt als je een financiering wilt regelen. Door een goede voorbereiding vergroot je de kans op een ja aanzienlijk en bespaar je ook nog eens op je kosten. Heb je daar hulp bij nodig? Neem dan contact op met een van onze MKB-kredietcoaches.

Share this post