Positief resultaat, dus financiering mogelijk?

Positief resultaat, dus financiering mogelijk?

‘Ik ben opzoek naar een financiering en gelet op mijn positieve winst, moet dat niet moeilijk zijn!’ Met dit uitgangspunt ontmoet ik geregeld ondernemers die zoekende zijn naar vreemd vermogen.

Uiteraard is een positieve winst belangrijk. De positie van het eigen vermogen daarentegen is vele male belangrijker voor de financieerder. Deze wil graag weten hoe de reeds aanwezige en gerealiseerde verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen is opgebouwd en of er veel achterstallige betalingen en wanbetalers zijn te benoemen.

Resultaat
Je steekt als ondernemer veel tijd in het binnenhalen van nieuwe opdrachten en daarmee nieuwe omzet. Of, met het behouden van de opdrachten en daarmee de continuïteit aan het borgen. Al met al kost je dit veel tijd en ben je gefocust op het te behalen resultaat dat je je als doel had gesteld?!
’s Ochtends eerst kijken naar het banksaldo is de enige ‘balans activiteit’ die je verricht. Toch blijkt dat die balans het moeilijkste onderdeel is van de financiële administratie om door de ondernemer begrepen te worden.

Balans
De balans is een optelling van de bezittingen en schulden van de onderneming en dienen onder de streep in evenwicht te zijn, simpel toch? Heel soms wel. Voor alle andere keren wordt de ondernemer gedwongen door de financieerder om de balans op te schonen tot een voor hem akkoord te geven weergave.

Bij opschonen kun je verwachten dat er een toelichting gegeven moet worden over de inhoud van de crediteuren; welke crediteur met welke betalingsafspraak.
Een toelichting geven over de inhoud van het debiteurenbedrag; welke debiteuren, hoe oud de factuur is en welke afspraken er zijn gemaakt. Zijn er bedragen die niet geïnd kunnen worden is een aanvullende vraag.

Het opgenomen vreemd vermogen; wie of welk bedrijf heeft geld gegeven en welke voorwaarden zijn daarbij gesteld.

Het eigen vermogen bij een eenmanszaak of VOF; hoe hoog zijn de privé betalingen van crediteuren, hoe hoog zijn de overboekingen naar privé en hoe hoog zijn de betalingen vanaf de zakelijke rekening naar privé-afnemers, zoals boodschappen, verzekeringen of belastingaanslagen.

Ook de leaseverplichtingen, zowel Operational als Financial, wil de financieerder inzichtelijk hebben. Operationele lease wordt nog niet vermeld op de balans, wel in de toelichting van de jaarcijfers. Per 2019 zal deze lease door sommige ondernemingen wel vermeld moeten gaan worden op de balans.

En nu?
De MKB-kredietcoach ondersteunt ondernemers om de balans weer in een positieve weergave te krijgen, waardoor een financieringsaanvraag beter doorlopen kan worden en kans van slagen hoger wordt.

Share this post