Financieren en meer

Financieren en meer

Bij een MKB-kredietcoach kun je terecht als je als mkb’er gecoacht wilt worden bij je kredietaanvraag. Simpel, toch?
Ja, én nee!
Je kunt een MKB-kredietcoach breder inzetten, dus niet alleen coaching bij of voor krediet. Ook om bijvoorbeeld de financiële gezondheid of de groei van jouw onderneming naar een volgend niveau te brengen.

Vooraf
Op het moment dat er behoefte is aan extra geld binnen de onderneming, moet er worden nagedacht over de toekomst en moeten plannen worden gemaakt voor de financiële handel en wandel van de onderneming. Investeerders vragen naar een prognose, willen de geschiedenis van de onderneming inzien en willen de terugbetalingsruimte van de investering kunnen toetsen. Uiteraard zijn deze inzichten belangrijk en horen bij de financieringsaanvraag.

Daarnaast kunnen er momenten zijn die vragen om meer inzicht en verdieping van de onderneming. Zo’n moment kan te maken hebben met bedrijfsverhuizing, meer omzet willen binnen halen, een samenwerking willen starten of … vul zelf maar in!

Deze momenten vragen van jou, de ondernemer (de vent), om kritisch te kijken naar jouw onderneming (de tent). Jij kent jouw onderneming van haver tot gort; er zijn echter zeker ook blinde vlekken die zichtbaar moeten worden gemaakt.

Praktijk
Onlangs een klant (eenmanszaak) op bezoek gekregen die voor zijn gevoel op de rand van faillissement zou staan. Dat het gevoel aanwezig is, is uiteraard niet prettig. Toch geeft dit een signaal af. In deze bleek het te zitten in een onvolledige administratie die daardoor een negatief beeld gaf.

Door met hem de administratie door te nemen vanuit de winst-en-verliesrekening en hem te wijzen op uitgaven en omzetten (wel of niet gefactureerd), hem met de aanlevering te helpen en vanuit zijn kwaliteiten te werken, bleek zijn onderneming helemaal niet te balanceren op het randje van faillissement.
Ook hebben wij gekeken naar de balanspositie van deze onderneming en dan met name die van de ondernemer. Hoe staat het met het eigen vermogen? Hoeveel geld neemt de ondernemer er per periode uit? Hoeveel uitstaande verkoopfacturen zijn nog onbetaald?
Hoe staat het met de leaseverplichting (vreemd vermogen)?

Financieel gezond
Als je meer geld opneemt dan er aan resultaat staat, wordt het eigen vermogen negatief en is dit voor veel kredietverstrekkers een reden om terughoudend te zijn.
Debiteurenbeheer strakker inzetten en daarvoor een gestructureerde werkwijze hanteren vanaf facturatie tot ontvangst op de bank, zorgt mede voor een gezonde balans.
De leaseverplichtingen kunnen op het moment van aangaan van de lease, aansluiten op de financiële positie. En toch kan er na bijv. 2 of 3 jaar een andere invulling gewenst zijn omdat de financiële positie onvoorzien is veranderd.

Er waren dus zeker posten die aandacht behoeven, en daarmee gingen wij samen aan de slag. Mogelijkheden tot omzetvergroting en kostenanalyse in kaart brengen gaf deze ondernemer weer werkplezier en zin in het ondernemerschap.

Meer dan…
Een MKB-kredietcoach kan meer doen dan alleen een financiering aanvragen. Doordat de opleiding gebaseerd is op het principe; De Vent, De tent en De Cent, kijkt hij of zij ook naar andere facetten van het ondernemerschap.

Share this post