Factoring en zzp, even anders

Factoring en zzp, even anders

Van: Paul van Eijck, KvK adviseur Ondernemersondersteuning

shovel geldEen glasvezelkabelexploitant in het Zuidoosten van Nederland contracteert een plaatselijke zzp’er voor grondwerkzaamheden. De flinke opdracht van enkele maanden heeft wel een betalingstermijn (zie wetswijziging van 1 juli) van 60 dagen, na factuurdatum. Daarmee overbrugt de zzp’er de komende 2 maanden zonder geld. De persoonlijke en zakelijke financiële verplichtingen lopen voor de zzp’er maandelijks gewoon door. Niet nakomen van die verplichtingen leidt mogelijk tot aanmaningen en extra kosten.

Termijn
Hoe ontvangt de zzp’er het geld van de glasvezelexploitant eerder op zijn bankrekening? Wat kan hij doen? Op zijn verzoek de betalingstermijn inkorten of vragen om een voorschot? De glasvezelexploitant handhaaft strikt de betalingstermijn met alle relaties. De verhouding tussen beide partijen is goed, daar ligt het niet aan. De kwestie gaat over de factor tijd. Wie betaalt en ontvangt op welk moment. Het leveren van zakelijke prestaties valt in de regel niet samen met de betaling. Daarmee ontstaan debiteuren, ondernemers van wie u geld tegoed hebt. Debiteuren betalen snel, traag of soms niet.

Vooruit betalen
Factormaatschappijen zijn gespecialiseerd in debiteurenbeheer. Op basis van de kredietwaardigheid of het betaalgedrag van de debiteur betaalt de factormaatschappij als het ware de factuur vooruit. De ondernemer verkoopt zijn vorderingen aan de factormaatschappij. Bij veel debiteuren is factoring uitermate geschikt. Zo kan de ondernemer zich verder concentreren op zijn werk.

Overdragen
In de regel werkt een zzp’er niet tegelijk met veel grote opdrachtgevers. Gebruikelijke factoring is dus niet aan de orde. Factoring heeft ook een variant; reverse factoring. Met één vordering is al een factoringtraject mogelijk. Bij reverse factoring draagt de debiteur zijn goedgekeurde factuur over aan een factormaatschappij. De zzp’er ontvangt direct het geld van de factormaatschappij. De debiteur betaalt binnen de betalingstermijn aan de factormaatschappij. De vergoeding bij reverse factoring is lager. Omdat een goedgekeurde factuur een lager risico heeft en de kredietwaardigheid van de debiteur gebruikt wordt. De kredietwaardigheid van de debiteur is in veel ketens beter dan die van de zzp’er.

Win-win
Met het gebruik van de factormaatschappij

  • de debiteur betaalt later en de zzp’er ontvangt eerder het geld;
  • verbetert de liquiditeitspositie van beiden;
  • voldoet de zzp’er beter aan zijn (maandelijkse) verplichtingen;
  • daalt voor de debiteur het risico omdat de zzp’er niet in betalingsmoeilijkheden komt.

Daarnaast merken partijen die reverse factoring toepassen ook andere voordelen. Zoals een standaardisatie van de betaalvoorwaarden en het ontstaan van verbeteringen in de relatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de KvK Financieringsdesk, 0800 – 1014.

Share this post