Eigen vermogen, het belang daarvan

Eigen vermogen, het belang daarvan

Bij alle financieringsvraagstukken wordt er gekeken naar het eigen vermogen van de onderneming, De Tent.
Het eigen vermogen is een balanspositie die niets hoeft te zeggen over de winstgevendheid van een onderneming, maar geeft wel een indicatie over de omvang van de onderneming.

Voor kredietverstrekkers is een eigen vermogen een belangrijke meetfactor om de gezondheid van een onderneming te bepalen. De mate van gezondheid geeft

weer of en hoe de aantrekking van financiering, vreemd vermogen, terugbetaald kan worden.

Bij eenmanszaken wordt het eigen vermogen bepaald door het totaal van de activa, bezittingen, te verminderen met de totale passiva, schulden. De som is het

bedrag van het eigen vermogen dat toeneemt bij meer winst of afneemt als er meer geld uit het bedrijf wordt opgenomen dan de winst toestaat.

Bij vennootschappen, zoals een BV, wordt het eigen vermogen gevormd door de inleg van de aandeelhouders, de reserves en het inhouden (niet uitkeren) van de bedrijfswinsten via dividend.

Opbouw
Terugkerend naar een eenmanszaak, daar is er geen scheiding tussen het privévermogen van de eigenaar en het eigen vermogen van de zaak. Voor de belastingdienst is er fiscaal geen verschil en dient alles bij elkaar te worden opgeteld in de aangifte inkomstenbelasting. Kredietverstrekkers kunnen meer informatie willen over de privé situatie: heeft de fiscale partner een loondienstverband en/of is er een hypotheek op het woonhuis van toepassing en hoe is deze samengesteld?

Dit geldt overigens niet voor iedere kredietverstrekker! Crowdfunding en Spotcap bijvoorbeeld hanteren andere graadmeters.

Ik heb het in een eerdere alinea reeds aangeven: je neemt meer geld uit je bedrijf dan dat de winst toestaat. Dit gegeven komt helaas veel voor en daarmee sta je als ondernemer direct op een achterstand.

Praktijk
Onlangs had ik een ondernemer in een man/vrouw firma aan tafel die geld wilde lenen om voorraad te kunnen aankopen. Daarmee kon hij kortingen bedingen en zou hij sneller opdrachten kunnen uitvoeren, zodat er een snellere doorloop zou ontstaan in het onderhanden werk.
Bij het doornemen van de balans bleek het eigen vermogen een negatief vermogen te zijn. Met andere woorden, de ondernemer had meer geld uitgeven dan dat er daadwerkelijk aanwezig was. Dit was te zien aan de openstaande crediteuren stand op dezelfde balans.
Doordat hij er meer geld uit haalt, kan hij zijn verplichtingen naar zijn leveranciers niet nakomen. Een vervelend gevolg daarvan is weer dat de verwachte kortingen niet meer gelden en de marges op projecten veel lager zal uitpakken (dus minder winst).

Heel naar allemaal, want deze ondernemer is en was zich niet bewust van de ontstane situatie en moet nu eerst met een herstel

plan aan de slag voordat hij geld gaat lenen.

Oplossing
Het herstelpan heb ik samen met deze ondernemer opgesteld waarbij wij gekeken hebben naar de feitelijke ruimte die de winst biedt om geld over te boeken naar

de privérekening, het gebruik van de zakelijke rekening opschonen en terug brengen tot alleen zakelijke transacties die betrekking hebben op de onderneming,

een sluitend bestelproces op de start van de opdrachten hebben afgestemd en een verandering in het debiteurenbeheer, waarbij vooraf de klant een voorschot moet voldoen voordat het werk kan worden opgestart.

Over een aantal weken komen wij weer samen om het resultaat van deze acties te bekijken en te zien waar het nog verbetering behoeft en of het al voldoende is

voor een (aangepaste) financieringsaanvraag.

Meer weten…
Wil jij meer weten over of meer grip krijgen op een gezonde onderneming, komen wij graag met jou in contact.

Share this post