Eendracht maakt slagkracht

Eendracht maakt slagkracht

Goed samenwerken lokt financiers en investeerders!

Van: Paul van Eijck, KvK adviseur ondernemersondersteuning

Samenwerking is vooral een strategische keuze. Samen kunt u als ondernemer vaak meer bereiken. Ook als het gaat om financiering. Een gemeenschappelijk doel samen naar succes duwen brengt een investeerder/financier in verleiding. Vooral als het doel mikt op duurzaamheid, innovatie, regioversterking en internationaal ondernemen.

Aantrekkelijk Met clustervorming in bedrijfstakken kan een (regionaal) initiatief snel opbloeien. Aanvullende disciplines van elkaar zijn gunstig voor de procesgang en output.  Een uitgewerkte business-case met doorgerekend verdienmodel dient als vertrekpunt.  Extra media-aandacht brengt ‘het vergrootglas’ op de juiste plaats. Allemaal aantrekkelijke bestanddelen voor het vinden en lokken van externe (groei)financiering, subsidies en regelingen.

Samenwerken De brochure Samenwerken? Pak het goed aan! is een prima steunpilaar. Een checklist helpt u verder met het inrichten en begeleiden van een projectcluster. Partnerselectie, samenwerkingsvorm, bestuur en gedragscodes bepalen voor een groot deel de voortgang.

Kapitaal Voor gerichte doelen zoals duurzaamheid, groei, innovatie en internationaal ondernemen bestaan mogelijk overheidsregelingen. De overheidsregelingen bestaan uit subsidies en fiscale regelingen. Voor deze regelingen kunt u terecht bij: Europa én landelijke-, provinciale-, regionale- en gemeentelijke overheden. Een aantal jaar geleden vond externe financiering van groei nog voornamelijk plaats door bancaire financiering. De laatste jaren is er steeds meer een verschuiving te zien naar een mix van financieringsmogelijkheden (stapelfinanciering of financieringsmix). Zo worden financieringsmogelijkheden als crowdfunding, borgstelling door de overheid en MKB-krediet steeds vaker ingezet. Daarnaast kunt u denken aan participatiemaatschappijen, informal investors en/of regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Aanpak Een goed voorbeeld doet goed volgen. Het Zeeuwse cluster Aqua Valley is een vierjarig samenwerkingsproject  op het gebied van innovatie in aquacultuur. Dit cluster haalde in 2017 €1,9  miljoen cofinanciering  binnen van Operationeel Programma Zuid Nederland (OP Zuid) en Provincie Zeeland. Op 22 augustus 2017 heeft het cluster zijn kick-off bijeenkomst. Voor innovatieve ondernemers is deze opzet en aanpak van het cluster een mooi voorbeeld.  Van hoe je door samenwerking aan innovatiefinanciering komt. Voor zowel individuele (Research&Development en productonwikkelingstrajecten) als collectieve activiteiten (kennisuitwisseling, Research&Development).

Voor meer informatie, KvK Financieringsdesk.

Share this post