De Vent, De Tent en De Cent

De Vent, De Tent en De Cent

Het vergt een heleboel moeite, tijd en ergernis voor veel ondernemers om een krediet of lening te krijgen. Echter, zodra het geld op de bankrekening staat, wordt diezelfde ondernemer aan zijn lot overgelaten en is er geen controle op, bijvoorbeeld, de besteding van het ontvangen geld.

Wie kent de tv-reclame uit 1987 van voormalige NCM Kredietverzekering niet: “dan verkopen wij toch gewoon de boot?”

30 jaar later, aan het begin van 2017, blijkt deze reclame nog steeds actueel helaas!

Om de MKB-ondernemers te ondersteunen in de nieuwe wereld van financiering & krediet, is een vakbekwaamheid, MKB-kredietcoach genaamd, in het leven geroepen die meer doet dan alleen geld voor jou ophalen! Een MKB-kredietcoach zorgt samen met jou, de ondernemer, voor een gezonde kredietverstrekking. Hierbij wordt gekeken naar drie elementen, te weten:

De Vent, De Tent en De Cent.

Mijn passie ligt voornamelijk bij De Vent en De Tent. Op welke wijze kijkt een ondernemer naar zichzelf en naar de onderneming? Waar staat de onderneming in Ondernemersland? Welke drijfveren motiveert een ondernemer en met welke uitdagingen worden er beslissingen genomen?

Allemaal vragen die het waard zijn om gesteld én beantwoord te worden, want deze leveren een goede basis om element 3, De Cent, succesvol aan te gaan en af te ronden.

In het element, De Vent, werk ik samen met jou, de ondernemer door jou een spiegel voor te houden, om je talenten en kwaliteiten te ontdekken en verder te verdiepen. Om  bezig te blijven met de activiteiten die werkplezier opleveren. Op onderdelen waar jij niet het talent of de kwaliteit voor hebt ontwikkeld, zoek ik samen met jou naar een gewenste oplossing om dat talent of die kwaliteit elders te halen.

De Tent, hét element voor jouw onderneming! Bij dit element kijk ik onder andere naar de marktwaarde van jouw bedrijf. Waar bevindt zich de huidige ontwikkeling? Hoe kunnen jouw ideeën worden ingebracht en uitgevoerd binnen jouw onderneming?

En zodra jij en ik inzicht hebben gekregen in De Vent en De Tent, is een goed en gezond financieel huishoudboek binnen handbereik. Yes!

Binnen de De Cent onderzoek ik de juiste combinatie van financiering, ook wel stapelfinanciering genoemd, voor jouw onderneming. Het te lenen bedrag hoeft niet meer bij één kredietverstrekker te worden aangevraagd. In de huidige nieuwe economie zorgt de combinatie van financieringsvormen, dat het voor ‘de gever’ veel aantrekkelijker is te financieren. Minder risicovol voor zowel de aanvrager als de verstrekker.

Zo kun je het te lenen bedrag bij elkaar krijgen door een aanvraag centraal in te dienen waarbij de bank, the crowd en factoring samen zorgen voor de invulling.

Share this post