Bij financieren gaat het om de vent, de tent en de cent

Bij financieren gaat het om de vent, de tent en de cent

Onlangs sprak ik een ondernemer die had gelezen dat het bij financieren draait om “De vent, de tent en de cent”. Hij vroeg zich af wat daar nu precies mee bedoeld werd. Wellicht dat dit een vraag is die jij herkent. Omdat je het begrippenpaar ‘de vent, de tent en de cent’ ook wel eens gehoord hebt op een bijeenkomst van een bank of een netwerkborrel. In deze blog leg ik je graag uit wat de samenhang is tussen deze drie woorden en waarom financiers daar zo veel belang aan hechten.

De vent
Als de financier het heeft over de vent dan heeft hij het over jouw persoonlijke kwaliteiten. In welke zaken ben je goed als het om ondernemen gaat en op welke punten heb je wellicht ondersteuning nodig? Hoe goed ken jij jezelf, hoe ga je om met tegenslagen en bezit je over voldoende doorzettingsvermogen om van het ondernemen ook echt een succes te maken? Dat er verschillende typen ondernemers zijn weet de bank ook wel. Maar de bank wil wel graag weten of jij de persoon bent die de beschreven activiteiten in het ondernemersplan ook waar gaat maken. Immers jouw gedrag bepaalt in grote mate het financiële succes van je onderneming en voor dat gedrag is maar een persoon verantwoordelijk en dat ben jezelf.

De tent
Bij de tent kijkt de bank vooral naar de wijze waarop jij je producten en diensten gaat aanbieden. Heb je marktonderzoek gedaan. Houd je voldoende rekening met lokale of internationale ontwikkelingen. Hoe ga je om met internet. Weet je wie je concurrenten zijn. Een goede SWOT-analyse is een prima middel om aan te tonen welke kansen jij voor je onderneming ziet en welke risico’s je mogelijk loopt. Als je dan ook nog beschrijft op welke wijze jij denkt de kansen optimaal te benutten en je risico’s zoveel mogelijk te beperken dan geeft dat de bank een goed antwoord op de vraag hoe het met de tent is gesteld.

De cent
Wanneer het over de cent gaat, dan wordt vooral beoordeeld hoe goed jij in staat bent om je kasstromen te managen. Ga je op tijd achter je debiteuren aan, verstuur je op tijd je facturen, laat je de voorraden niet te hoog oplopen en ben je kostenbewust bezig. Daarnaast wil de bank natuurlijk weten of je begroting realistisch is en of je geen investeringen doet die niet nodig zijn. Bij het onderdeel cent gaat het dus vooral over de manier waarop jij als ondernemer met het geld omgaat dat de bank jou toevertrouwt.

De samenhang
De samenhang tussen vent, tent en cent berust op het feit dat alle drie de zaken belangrijk zijn om als ondernemer te slagen. Het is dus belangrijk dat je de bank of een andere financier goed inzicht geeft in de wijze waarop je de drie verschillende onderdelen managet. Als alle drie de zaken in orde zijn, dan is het voor de bank meestal geen probleem om jou een financiering te verstrekken. Scoort een van de onderdelen echter een onvoldoende, dan zal het een stuk lastiger zijn om krediet te krijgen omdat de zaken niet met elkaar in evenwicht zijn. Krijg je een afwijzing, vraag dan welk onderdeel door de bank als onvoldoende werd bestempeld. Kortom of je wel of geen krediet krijgt, heb je vaak zelf in de hand. Neem daarom zowel de tent, als de vent als de cent serieus in je financieringsaanvraag. Natuurlijk kun je voor hulp aankloppen bij je lokale MKB-kredietcoach.

Share this post