Accountant: stop met adviseren, start met coachen

Accountant: stop met adviseren, start met coachen

De markt voor accountancy verandert. Voor de een kan het niet snel genoeg gaan en die voorspelt dat de markt er over vijf jaar totaal anders uit zal zien. Voor de ander zal het zo’n vaart niet lopen en zegt: “Dat zeiden ze vijf jaar geleden ook al, dus het zal mijn tijd wel duren”. Wie ook gelijk krijgt, niemand ontkent dat de technische en daarmee ook de economische ontwikkelingen steeds sneller gaan. Dit zal zijn weerslag hebben op accountants en ondernemers. De vraag is: hoe daarmee om te gaan?

Omzetverdeling verandert nauwelijks, althans nog niet.
De omzetverdeling van accountantskantoren – jaarlijks gerapporteerd in het ‘Rapport Benchmark Accountancy’ – is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd. Nog altijd gaat het samenstellen van jaarrekeningen met 40 procent aan kop, gevolgd door administratie met 20% van de omzet. Advieswerk neemt zo’n 10% voor zijn rekening. Het valt dus reuze mee met die verandering zou je zeggen. Maar het is als met de klimaatverandering. Je ziet het niet totdat het gebeurd is. En dan ben je te laat.

Met de snelle technologische ontwikkelingen als bijvoorbeeld blockchain, XBRL en UBL zal de automatisering verder doorgevoerd worden. Ook voor het samenstellen van jaarrekeningen en de administratie. Dit kan niet anders dan zijn weerslag gaan krijgen op de omzetverdeling van accountants- en administratiekantoren. Die gaat er de komende tien jaar anders uitzien. Voor sommigen zal het hun tijd wel duren, maar voor jonge kantoren betekent het anticiperen. Wat verwacht die ondernemer eigenlijk van zijn accountant?

De verwachtingsparadox
Vraag je aan een ondernemer of hij tevreden is met zijn accountant, dan zal het merendeel van de ondernemers daar ruimschoots mee instemmen. Op de vraag of hij meer verwacht van de accountant, stemt hij ook ruimhartig in. Daarin schuilt een paradox. De ondernemer is tevreden, maar verwacht tegelijkertijd ook meer van zijn accountant.

Op de vraag wat verwacht je dan van de accountant, antwoordt menig ondernemer: “iemand die met je meedenkt en met wie je kunt sparren, iemand die mij pro-actief attendeert op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen”. En hoezeer de accountant dat ook wil zijn voor de ondernemer, heeft hij er vaak weinig tijd voor en heeft de ondernemer er ook niet altijd geld voor over opdat hij geen meerwaarde ervaart. Dus wat kun je daar aan doen?

Start met coachen
Tijdens de opleiding MKB-Kredietcoach knikken de deelnemende accountants instemmend op de stelling dat de ondernemer vaak niets doet met het advies dat hij geeft. Dat helpt niet in het meedenken en sparren met de ondernemer. Wat werkt dan wel? Coaching? Het is niet zo dat ondernemers vragen om coaching. Tegelijkertijd wordt in vele onderzoeken geconcludeerd dat ondernemers behoefte hebben aan coaching (Rapport commissie Hoek 2013, NLevator 2013, Rapport McKinsey 2014, Kamerbrief ‘Aanvullend actieplan mkb financiering 2014).
Ondernemers hebben behoefte aan coaching, maar vragen er niet om. Ook dat klinkt als een paradox. Dat komt omdat ondernemers niet weten wat ze zich erbij moeten voorstellen. Daarom moet je als accountant niet wachten totdat de klant erom gaat vragen. Je moet het gewoon gaan doen. Maar helaas weet ook de accountant niet wat hij zich bij coaching moet voorstellen. Onbekend maakt onbemind.

Toch merken wij bij de opleiding MKB-Kredietcoach hoe coaching aan begrip, effect, impact en enthousiasme toeneemt. Zoals het bij de accountants tot gedragsverandering leidt, zo zien zij – na toepassing in de praktijk – ook bij de ondernemers een verandering in gedrag optreden. Door andere vragen te stellen en hen anders te laten kijken naar henzelf en hun eigen bedrijf, zien zij – en hun klant – vastgelopen verhoudingen met de bank of vastgelopen bedrijfsresultaten opgelost worden. Sommige accountants stoppen zelfs met hun kantoor en vestigen zich voortaan als ondernemerscoach.

De markt voor accountancy verandert en de accountant als coach misschien nog wel het meest!
Dr. Martijn Driessen

Share this post