Waarom maar 30% van de ondernemers een financiering krijgt

Waarom maar 30% van de ondernemers een financiering krijgt

HandoutMet enige regelmaat schuiven ze aan tafel bij accountants, financiers, subsidie-deskundigen of andere adviseurs. Ondernemers met ideeën, halve of hele plannen. Soms op een A4 een andere keer met de omvang van een gemiddelde roman. Als ze aanschuiven dan noemen ze zich ondernemer. En inderdaad sommige hebben al een hele staat van dienst. Anderen komen net kijken. Ze noemen zich starter of zzp’er. Maar een ding hebben ze nagenoeg allemaal zijn ze op zoek naar geld.

Wat je ook weet is dat meer dat 70 tot 80 procent van deze mensen er zonder professionele ondersteuning niet in zal slagen om de financiering rond te krijgen. Dat is de harde realiteit die keer op keer door allerhande onderzoeken wordt bevestigd.

De vraag is waarom lukt het de meeste ondernemers niet om hun financiering zelfstandig rond te krijgen. Laten we hen die op zoek zijn naar een ondernemersfinanciering eens indelen in categorieën en vervolgens een ander afpellen.

Gelukszoekers

De eerste categorie mensen die op zoek is naar geld behoren tot de zogenaamde gelukzoekers. Ze bellen de financier of adviseur op met de mededeling dat ze een fantastisch plan hebben waarvoor ze 5 miljoen euro nodig hebben. Na het stellen van de vraag hoeveel geld ze zelf willen inbrengen blijft het meestal erg stil. Een enkeling meldt dat hij misschien nog wel een paar duizend euro heeft. De adviseur of financier weet direct: Daar moet je geen energie insteken. Tot de categorie gelukzoekers horen ook de mensen die een mailtje sturen met de mededeling: ‘Ik ben Jan de Vries. Ik wil een onderneming starten. Wilt u € 50.000 storten op mijn rekening.’ Waarna het rekeningnummer volgt. Jij lacht er misschien om. Maar het komt met enige regelmaat voor.

Wel een idee geen plan

Een tweede en volgens mijn waarnemingen grootste categorie bestaat uit ondernemende mensen die goede ideeën hebben maar nog geen plan. Zij hopen dat een financier zo enthousiast wordt van het idee dat deze direct een financiering geeft. Vaak zijn ze teleurgesteld als dat niet zo is. Een heel groot aantal van degene die wordt afgewezen gaat dan aan de slag met het bedenken van weer een nieuw idee. Draaideurinnovators worden ze wel genoemd. Het ontbreekt deze ondernemers in spe niet aan ideeën, maar aan het vermogen om er ook een plan van te maken.

Geen goed onderbouwd plan

Tot de derde categorie behoren de ondernemers die al het nodige hebben uitgewerkt. Ze hebben zogezegd een plan. Alleen schort er nog het nodige aan het plan. Het is niet of slecht onderbouwd. Een beetje financier prikt daar ook zo doorheen. Ze stellen een vraag en zien dat de ondernemer met zijn mond vol tanden staat. Dat straalt geen vertrouwen uit en daar draait het uiteindelijk toch om als het gaat het krijgen van een financiering.

Alles klopt

Tot deze vierde categorie behoren de ondernemers die goed over alles hebben nagedacht. Ze hebben de zaken die nodig zijn om de financieringsaanvraag op al zijn merites te beoordelen uitgewerkt of bijgevoegd. Natuurlijk heeft de financier nog wel een paar vragen. Maar de ondernemer kan deze snel en adequaat behandelen. De praktijk leert dat slechts 20 tot 30% van de ondernemers tot deze categorie behoort.

Pechvogels

De laatste categorie zijn de zogenaamde pechvolgels. Door allerhande oorzaken lukt het hen maar niet om een financiering rond te krijgen. Ze hebben een BKR-registratie, zijn in de problemen gekomen omdat de markt tegenzat. Ze zijn geconfronteerd met zware persoonlijke problemen op het terrein van gezondheid of in relationele sfeer. Voor een deel heeft de ondernemer het aan zichzelf te wijten, maar in nagenoeg alle gevallen spelen dus ook andere zaken mee. Deze ondernemers hebben het uitermate lastig om hun zaken op de rails te krijgen. Tegelijkertijd zijn er pechvogels die zich uiteindelijk manifesteren als een echte overlever. Ben je een pechvogel? Neem dan eens een kijkje op de site van MKB-doorstart.

Vergroot je kans op een ja

Natuurlijk wil jij als ondernemer je kans op een ja aanzienlijk vergroten. Maar daarom voldoende tijd vrij om je idee uit te werken tot een plan. Schroom niet om daar hulp bij te vragen. Het goed uitwerken van een ondernemingsplan is een kunst op zich.

Zoek daarom iemand die jou een spiegel kan voorhouden en werk samen met hem of haar aan goede onderbouwingen van zaken als de geprognosticeerde omzet, de kosten en het kasstroomoverzicht. Gebruik daarbij onderstaande checklist. Als je al deze punten hebt uitgewerkt of bijgevoegd is de kans dat een financier ja zegt toegenomen tot 80%

Namens MKB-kredietcoach B.V.

Jan Wietsma

Share this post