Please Lease

Please Lease

29 november 2016 Paul van Eijck, adviseur Kamer van Koophandel en Financieringsdesk

Zonder leasing overdreven te promoten kan het u als ondernemer comfort bieden in situaties waarbij financieel maatwerk uw bedrijf een boost geeft. Leasing is een belangrijke bron van financiering bij de start en groeistuipen van ondernemingen, zeker waar het investeringen in bedrijfsmiddelen betreft. Na bankfinanciering zijn leasemaatschappijen de tweede belangrijkste externe financiers van bedrijven en organisaties. Leasing is gericht op 100% financiering van de waarde van het object. Dit betekent dat u geen eigen kapitaal hoeft te investeren om toch het object te kunnen gebruiken. Daarentegen zal een bank doorgaans ervan uitgaan dat de ondernemer een gedeelte van de investering in bedrijfsmiddelen zelf financiert, met werkkapitaal. Leasing houdt dus het werkkapitaal volledig beschikbaar. Wat is Leasing? Leasing is een financieringsovereenkomst waarbij bedrijfsmiddelen gedurende een zekere periode door een leasemaatschappij (lessor) ter beschikking worden gesteld van een gebruiker (lessee), tegen een vooraf overeengekomen vergoeding. De lessee geniet dus het gebruik van deze goederen, zonder dat hij hiervoor eigen middelen hoeft te investeren of een banklening hoeft aan te gaan.

Voordelen leasing:

  • Leasing komt bovenop of naast bankfinanciering te staan. Dat betekent dat er dus meer financieringsbronnen aangeboord worden dan alleen bankleningen.
  • De leasemaatschappij (lessor) zal doorgaans de volledige aanschafwaarde financieren, er is dus sprake van 100% financiering. Dat betekent dat de gebruiker (lessee) geen eigen middelen hoeft te investeren om toch het object te kunnen gebruiken: de liquiditeitspositie van de lessee staat veel minder onder druk
  • De looptijd van een leasecontract is afgestemd op de economische levensduur van het object. Voor objecten met een relatief langere economische levensduur zal de leasemaatschappij een langere looptijd accepteren
  • Door een leasecontract op maat te structureren kan er sprake zijn van lagere maandlasten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een financial lease met een verhoogde slottermijn, of bij een operational lease met een relatief grote restwaarde: zogenaamd duurdere, hoogwaardige, merken blijken dan vaak ook financieel gunstig.

Aandachtspunten leasemaatschappij: Courantheid en kredietrisico zijn twee elementen die u in samenhang moet zien. Als de waarde van het object heel hoog is en ook hoog blijft gedurende het gehele leasecontract, dan hecht de leasemaatschappij relatief minder belang aan de financiële kwaliteit van uw bedrijf. Als de waarde van de objecten daarentegen snel vermindert, zal de leasemaatschappij juist heel veel belang hechten aan de kwaliteit van u als debiteur. Marktcijfers leasing: De door Nederlandse Vereniging voor Leasemaatschappijen (NVL) gerapporteerde cijfers betreffen ‘nieuwe productie’, dat is het volume (en aantallen) van nieuwe leasecontracten die gedurende ieder kwartaal en ieder jaar worden afgesloten met eindklanten. Cijfers over de totale uitstaande portefeuilles zijn niet beschikbaar. Geschat wordt dat in Nederland voor zo’n €16 miljard uitstaande leasecontracten bestaan. In het algemeen kan gesteld worden dat ongeveer driekwart van de leasecontracten in het MKB segment worden afgesloten. Hiermee is de leasingbranche dus een belangrijke financier van het MKB.

Vragen? De KvK Financieringsdesk is op werkdagen bereikbaar, 0800 – 1014 (gratis).

Share this post