MKB-kredietcoach installeert Raad van Advies

MKB-kredietcoach installeert Raad van Advies

MKB-kredietcoach heeft onlangs een Raad van Advies geïnstalleerd. De leden van de Raad van Advies zijn:

Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering bij de HU

Karin Kleingeld oprichter Next Level MKB

Wim Hart RA directeur ICCO

Jacob den Houting mede-eigenaar Qics B.V.

Reden voor het installeren van een Raad van Advies ligt volgens initiatiefnemer Jan Wietsma in het verder professionaliseren van de organisatie. ‘We werken inmiddels met 18 gecertificeerde MKB-kredietcoaches en nog eens 13 accountants- adviseurs volgen op dit moment de opleiding. Door de hoge kwaliteit van zowel de opleiding als het werk van onze MKB-kredietcoaches weten steeds meer financieringspartijen de weg naar ons te vinden. Maar ook organisaties als de Kamer van Koophandel en MKB-Nederland vinden dat wij toegevoegde waarde leveren omdat onze MKB-kredietcoaches in staat zijn de verbinding te leggen tussen ondernemerschap en het invullen van de financieringsbehoefte. Dat geeft ons een bevoorrechte positie. Wil we die behouden dan moeten we alert blijven als het gaat om de kwaliteit van onze opleidingen en dienstverlening. Het instellen van een Raad van Advies helpt daarbij. Zij houden ons scherp. Zorgen voor focus en vullen onze blinde vlekken in.’

De leden van de Raad van Advies hebben zo ieder hun eigen overweging om lid te worden zo blijkt als hun gevraagd wordt naar hun motivatie om te participeren in de Raad van Advies.

Vanlex-van-teeffelen Teeffelen ‘Op het gebied van financiering, governance en groei hebben veel ondernemers ondersteuning nodig. MKB-kredietcoach biedt een stevige opleiding en netwerk aan voor die adviseurs en accountants die zich dit eigen willen maken. Het heeft zelf ook de wijsheid om zich bij te laten staan in haar groeiambities. Daar draag ik graag aan bij.

SONY DSC

Kleingeld ‘MKB-kredietcoach heeft een mooie basis gebouwd, ik zie het als rol van de Raad van Advies om een zichtbare bijdrage te leveren om doelgericht het ‘next level’ te gaan neerzetten. Mijn persoonlijk rol zal hierbij met name liggen op marketingstrategie, positionering en resultaat en om te kritisch en opbouwend te kijken naar de rol en samenstelling van het ondernemersteam in de komende groeisprint.’

wim-hartHart ‘Access to finance is in veel ontwikkelingslanden een groot probleem. kan MKB-kredietcoach worden uitgerold in internationaal verband? Vanuit mijn achtergrond een relevante vraag. Maar ook nationaal is er genoeg te doen voor de mkb ondernmer en zijn adviseur die bijna letterlijk ronddolen in het haast ondoordringbare oerwoud van financierings(on)mogelijkheden. Coach help!’

jacob-den-houtingDen Houting ‘Vanuit mijn ervaring als: commissaris, adviseur bij overnametrajecten, adviseur bij financieringsaanvragen en venture investeerder, is mij gebleken dat er (nog) een grote mate van onvoorspelbaarheid is in de haalbaarheid van het aantrekken van financiering voor op zich goede business cases. Om die reden denk ik dat er behoefte bestaat aan speciaal getrainde financieringsspecialisten en business coaches. MKB-kredietcoach voorziet in die behoefte.’

Inmiddels heeft de eerste vergadering plaatsgevonden en heeft de Raad van Advies de initiatiefnemers van MKB-kredietcoach aan het werk gezet. Belangrijke opdracht is het vergroten van de awereness rondom financieringsvraagstukken. Veel ondernemers maar ook hun adviseurs hebben onvoldoende in de gaten dat het financieringslandschap hard aan het veranderen is.

Share this post