Qredits gaat werkkapitaal verstrekken

Qredits gaat werkkapitaal verstrekken

Don2016-01-07 15.43.36derdag vierde Qredits een feestje. Onder toeziend oog van Hare Majesteit Koningin Maxima tekenden Elwin Groenevelt van Qredits en Werner Hoyer van de Europese Investeringsbank (EIB) een overeenkomst in de Hermitage te Amsterdam. Met het bekrachtigen van deze overeenkomst stelt de EIB een lening van 100 miljoen en een garantieregeling van 25 miljoen beschikbaar aan Qredits om ondernemers in het MKB te financieren. Daarmee kunnen de komende jaren 7.000 nieuwe leningen worden verstrekt aan ondernemers. In zijn toespraak gaf Elwin Groenevelt aan dankbaar te zijn dat Qredits de afgelopen jaren zoveel impact heeft mogen hebben als het gaat om het financieren van het kleinbedrijf. Van de 7.000 bedrijven die Qredits nu heeft gefinancierd is 93% nog actief. Dat komt mede doordat er ook veel aandacht wordt besteed aan de coaching van de ondernemer. Minister Henk Kamp van het Ministerie van Economische Zaken gaf aan dat de impact van Qredits niet moet worden onderschat. Door Qredits konden de afgelopen jaren ruim 10.000 mensen aan de slag. Werner Hoyer gaf aan dat in het nieuwe financieringstijdperk overheden steeds minder subsidies beschikbaar zullen stellen en steeds vaker over zullen gaan tot het verstrekken van leningen en garanties. ‘Leningen en garanties zijn vele malen effectiever dan het verstrekken van subsidies.’ Europees commissaris Marianne Thyssen gaf aan de Europese Commissie veel aandacht zal blijven besteden aan de toegang van het MKB tot zogenaamde microfinancieringen. ‘Iedere micro-ondernemer creëert tenslotte twee banen’

Nationale financieringswijzer

Minister Henk Kamp gaf aan dat we op dit moment 1,5 miljoen ondernemers hebben. Sinds 2010 zijn er ruim 250.000 duizend nieuwe bedrijven bijgekomen. Die groei is mede gerealiseerd doordat het financieringsaanbod de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Kamp riep de aanwezige bankiers op, ondernemers die niet voor een bancaire financiering in aanmerking komen door te verwijzen naar de Nationale Financieringswijzer Het is belangrijk dat ondernemers nog beter geholpen gaan worden bij hun ondernemers- en financieringsvraagstukken.

Werkkapitaal

Lex van Teefelen van de Hogeschool Utrecht is verantwoordelijk voor het recente onderzoek naar financieringsbehoefte in het MKB gaf aan dat 70% van de ondernemers op zoek is naar werkkapitaalfinanciering en dat die behoefte aan werkkapitaal bij deze groep ondernemers maximaal € 100.000 bedraagt. Hij riep zijn gehoor op om meer aandacht te hebben voor de alternatieven die er tegenwoordig zijn om aan werkkapitaal te komen.* Er is veel meer mogelijk buiten de bank om. Daarop had Elwin Groenevelt goed nieuws. ‘Binnenkort start Qredits ook met het verstrekken van werkkapitaal’

 

*Op 26 januari is er een bijeenkomst voor accountants waarin zij leren hoe zij de werkkapitaalbehoefte van hun klant op een moderne manier kunnen invullen.

Share this post