Whitepaper: Gestapeld financieren en de rol van de accountant

Whitepaper: Gestapeld financieren en de rol van de accountant

Als accountant speel je een belangrijke rol bij het adviseren van je klant over ondernemingsfinanciering. Ruim 80% van de ondernemers in het kleinbedrijf geeft aan dat hij naar zijn accountant gaat als hij te maken krijgt met een financieringsvraagstuk. Dat is goed nieuws.

Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht en de Kamer van Koophandel dat het voor de honorering van de aanvraag geen verschil maakt of deze door de ondernemer of door een accountant wordt ingediend. De oorzaak: accountants kloppen vaak bij dezelfde traditionele loketten aan als de ondernemer. Daarmee laat je kansen lopen om de ondernemer goed van dienst te zijn want anno 2016 zijn er voldoende mogelijkheden om een ondernemer adequaat te ondersteunen bij zijn financieringsvraagstukken.

In de whitepaper Gestapeld financieren en de rol van de accountant lees je alles over de rol die jij als accountant kunt nemen bij het begeleiden van jouw (toekomstige) klanten bij een financieringsaanvraag.

Share this post