Waar vind ik goede data voor mijn ondernemingsplan?

Waar vind ik goede data voor mijn ondernemingsplan?

Laptop notitieboekje puzzleAls jij aan de slag gaat met het opstellen van een ondernemersplan, het uitwerken van een businesscase of monitoren van je onderneming. Dan zul je ook de aannames die je doet moeten toetsen. Meer specifiek gaat het dan om informatie als:

  • Marktgegevens, trends en ontwikkelingen in de branche
  • Een concurrentieanalyse
  • De omzetprognose en de onderbouwing

Jij dient jezelf van bewijs te voorzien

Het gaat hier om informatie die financiers belangrijk vinden en meewegen in hun besluit jou wel of niet een financiering te verstrekken dan wel voor te zetten. Daarbij teken ik aan dat de kring van financiers die dit uitgewerkt wil zien niet alleen bankiers zijn. Ook nieuwe financiers als crowdfunders en kredietunies en niet te vergeten de informal investor of business angel heeft deze informatie nodig. Overigens gaat het natuurlijk niet primair om de financier maar om jou en je onderneming. Jij doet er verstandig aan jezelf van bewijs te voorzien waaruit blijkt dat er sprake is van een businesscase met blijvend economisch perspectief. Hierna zoom ik even kort in op de betekenis van de hiervoor genoemde begrippen.

Marktgegevens

Bij marktgegevens, trends en ontwikkelingen in de branche gaat het erom dat jij als ondernemer in kaart brengt wat er allemaal speelt in jouw branche waarin jij acteert. Hoe zijn de consumentenbestedingen? Wat is de impact van technologische ontwikkelingen? Met welke prijsontwikkelingen moet jij rekening houden?

Concurrentie

Bij de concurrentieanalyse gaat het erom dat jij in kaart brengt hoe de huidige markt is verdeeld. Wie zijn de belangrijkste spelers en waarom is er voor jou nog een plaats op het (virtuele) marktplein. Zijn er mogelijk concurrenten die voor een disruptie in de branche kunnen zorgen en hoe wapen jij je tegen (internationale) concurrentie.

Omzetprognose en onderbouwing

Dat papier geduldig is weten we allemaal en met ieder spreadsheetmodel kan een omzetprognose tevoorschijn worden getoverd. Maar veel belangrijker is de vraag hoe geloofwaardig is dat allemaal als je rekening houdt met ontwikkelingen in de branche, te bereiken marktaandelen en concurrentie? Maak daarbij niet de fout om te denken dat dit alleen maar voor grote bedrijven speelt. Ook de spreekwoordelijke bakker op de hoek zal scherp en alert moeten reageren op allerhande ontwikkelingen en aan moeten tonen waarom een investering in een nieuwe oven gerechtvaardigd is.

Marktonderzoek

De meest grondige wijze om bovengenoemde informatie boven tafel te krijgen is het (laten) uitvoeren van een marktonderzoek. Dit kan door in het inschakelen van een professioneel bedrijf. Maar vaak zal jij daar toch vanaf zien vanwege de prijs die je hiervoor moet betalen. Dat wil niet zeggen dat jij er dan maar meteen vanaf moet zien. In veel gevallen kun je ook aan kennisinstellingen zoals het beroepsonderwijs of universiteiten vragen of de vraagstelling van jou interessant is voor een marktonderzoek. Kijk voor meer informatie over marktonderzoek ook eens op het ondernemersplein.

Vindplaatsen van informatie

Mocht je afzien van een marktonderzoek of er domweg de tijd niet voor hebben. Dan kun je voor het vinden van informatie die de plannen van jou onderbouwen ook gaan surfen op het internet. De vraag is dan natuurlijk hoe betrouwbaar en bruikbaar deze data is. Iets waar je toch enig gevoel bij wilt krijgen. Je zou daarom gebruik kunnen maken van informatie die de drie grootbanken aanbieden. De Rabobank heeft er zelfs een speciale kennisapp voor ontwikkelt. Nadeel van deze informatie is dat deze vaak erg algemeen is en niet inzoomt op specifieke brancheonderdelen. Daarnaast kun je als de ondernemer het Kredietpaspoort invullen, waarmee jij door middel van een scorekaart inzicht krijgt in jouw prestaties ten opzichte van ondernemers in dezelfde branche en de eventuele maatregelen die jij kan nemen.

Brancheorganisaties

Voor het vinden van betrouwbare en actuele informatie kun je ook terecht bij de brancheorganisatie waarin jij werkzaam bent. Sommige brancheorganisaties hebben zelfs modellen ontwikkelt waarmee jij snel kan zien of er sprake is van een reële businesscase.

Gratis en betrouwbare informatiebronnen

Maar er zijn ook betrouwbare informatiebronnen die helemaal gratis zijn. De overheid ontsluit steeds meer databronnen en ontwikkelingen in het big-data landschap zorgen ervoor dat je deze steeds eenvoudiger kunt gebruiken. Check daarvoor eens:

Zowel het CBS als de KvK bieden delen van deze informatie ook aan in een app. Misschien moet je wel enige tijd steken in het onder knie krijgen van het opvragen van specifieke data. Maar als je eenmaal kunt werken met deze toepassingen dan kun je snel de benodigde gegevens vinden die jij nodig hebt voor zijn ondernemersplan of het monitoren van jouw ondernemingsprestaties.

Leer werken met openbare data

Misschien vindt je het nog wat lastig om te werken met al die openbare internetdata. Neem dan eens kennis te nemen van het KvK webinar: Maak een vliegende start met data of lees eens het online artikel Innoveren met (big) data . Maar je kunt natuurlijk ook altijd een beroep doen op jouw MKB-kredietcoach.

Jan Wietsma
11 mei 2016

Share this post