Workshops: Fink in de praktijk

Workshops: Fink in de praktijk

Fink

Inhoud:


Om voor ondernemers het aanvragen van financiering te vereenvoudigen is het Ministerie van Economische Zaken het project Fink gestart. Het doel van Fink is het verbeteren, standaardiseren en ontsluiten van informatie over het mkb ten behoeve van de financieringsaanvraag. Via Fink levert een ondernemer een tiental financiële gegevens op een gestandaardiseerde manier aan bij meerdere financiers. Zo kunnen financiers de slagingskans van de individuele financieringsaanvraag beter beoordelen. Hierdoor kan zowel het aanvragen van financiering door de ondernemer, als het beoordelen van de aanvraag door de verstrekker efficiënter worden. Dit scheelt ondernemers en financiers tijd.

De accountant kan voor de ondernemer een aanvraag indienen en/of kan de ondernemer helpen bij het indienen van een aanvraag via Fink. De gegevens benodigd voor de aanvraag kunnen grotendeels uit de boekhoudsystemen gehaald worden. In deze middag wordt u bijgepraat wat Fink precies inhoudt en hoe u uw klant kan helpen bij het vinden van financiering.

Programma
14:00 uur – 14:30 uur:    Wat is Fink en hoe kunnen ondernemers financiering vinden met Fink
 Lisa van de Voort, projectleider Ministerie van Economische Zaken

14:30 uur – 14:45 uur:    Welke stappen zijn onderdeel van aanvragen van financiering middels Fink
Annabel van Gelder, Oplossingseigenaar Fink, Logius

14:45 uur – 16:00 uur:    Inpassen Fink in werkprocessen van de accountant
onderbroken door Jan Wietsma, initiatiefnemer MKB-kredietcoach en voorzitter Kredietpaspoort
 en Henk Aardoom, Strategieadviseur Full Finance

16:00 uur – 16:30 uur:    Praktijkervaringen met Fink

16:30 uur – 17:00 uur    Informatieronde & afsluiting

Vanaf 17:00 uur        Borrel

Sprekers kunnen wisselen per locatie, onderwerpen en opbouw is vast

Data
14 januari 2016        KvK Amsterdam, De Ruijterkade 5, 1013 AA Amsterdam

27 januari 2016        KvK Eindhoven, J.F. Kennedylaan 2, 5612 AB Eindhoven

2 februari 2016        KvK Arnhem, Kronenburgsingel 525, 6831 GM Arnhem

9 februari 2016        KvK Groningen, Leonard Springerlaan 15, 9727 KB Groningen

17 februari 2016        KvK Rotterdam, Blaak 40, 3011 TA Rotterdam

Aanmelden
Deelname is kosteloos, aanmelden kan door een e-mail te zenden naar M.vandenAkker1@minez.nl
Bij vragen kunt u contact opnemen met Mirella van den Akker: 088 585 30 14

Share this post