Kredietpaspoort en MKB-Kredietcoach op de bres voor ondernemer

Kredietpaspoort en MKB-Kredietcoach op de bres voor ondernemer

Het onlangs gelanceerde Kredietpaspoort en MKB-kredietcoach slaan de handen in één om ondernemers te begeleiden bij een financieringsaanvraag.

Kredietpaspoort, de online tool die het financieren voor MKB ondernemers versoepelt, slaat de handen in één met ondernemers-adviesbureau MKB-Kredietcoach. De samenwerking is erop gericht MKB ondernemers te ondersteunen bij het doen van een financieringsaanvraag om zo de kans op financiering te vergroten.

Na een periode waarin met veel partijen uit de markt is samengewerkt aan de ontwikkeling van Kredietpaspoort is het online instrument vorige week officieel gelanceerd. Inmiddels zijn de eerste ondernemers al met het paspoort aan de slag gegaan.

Ook MKB-Kredietcoach onderkent de meerwaarde van het Kredietpaspoort en gaat het Kredietpaspoort opnemen in hun adviestraject. Patrick Verdoold, directeur van Kredietpaspoort: ,,Het Kredietpaspoort is een belangrijk instrument in het gesprek tussen ondernemer en accountant, coach of adviseur. Met het Kredietpaspoort kan de ondernemer actief worden begeleid en ondersteund bij het verbeteren van zijn ondernemerschap en financiële reputatie.”

Het Kredietpaspoort biedt wetenschappelijke testen om de ondernemer een spiegel voor te houden en een beeld te geven van sterke en zwakkere punten van de onderneming. Daarnaast worden er verschillende financiële scores gegeven om de ondernemer een indruk te geven van hoe een financier naar de onderneming kijkt.

De waarde van Kredietpaspoort voor advies ligt in de koppeling die gemaakt kan worden tussen de verschillende onderdelen. Op basis van het Kredietpaspoort stimuleert de coach een ondernemer te werken aan punten die als ‘zwakker’ uit de test komen/verbeterpunten om zo de kredietwaardigheid te vergroten.

De adviseurs van MKB-kredietcoach zijn getraind in het werken met het Kredietpaspoort. Door verbindingen te leggen tussen de verschillende facetten van het paspoort wordt het (zelf)inzicht vergroot en wordt een advies gegeven waar de ondernemer verder mee kan.

Age Douma, medeoprichter van Kredietpaspoort en directeur van MKB-Kredietcoach: ,,Het Kredietpaspoort helpt onze coaches hun klanten naar een hoger niveau te tillen.’’

Share this post