Kanttekeningen bij het SER-rapport MKB-financiering

Kanttekeningen bij het SER-rapport MKB-financiering

Meer coördinatie gewenst

Het SER rapport Verbreding en versterking financiering MKB geeft een goede schets van de huidige staat van het MKB als het om financiering gaat. Het voorgestelde eco-systeem biedt perspectief. Het is dan wel belangrijk dat er meer coördinatie komt in de financieringsketen, gebrek daar aan leidt nu nog tot onnodige frictiekosten. Het opzetten van een landelijke expertisecentrum MKB-financiering zou hierbij een goede stap zijn.

Een overvloed aan rapporten

Het SER rapport staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar verschenen een rapport van McKinsey en een gezamenlijke kamerbrief van de Ministeries van Economische Zaken en Financien. Verleden jaar zomer deed de commissie Hoek ook al de nodige aanbevelingen. Aan analyses en voorgestelde maatregelen om financiering aan het MKB ontbreekt het niet. Gemeenschappelijke conclusie alle partijen in de financieringsketen ervaren de nodige hindernissen bij financieringen tot € 1 miljoen.

Een groot deel van de financieringsaanvragen in het MKB wordt niet gehonoreerd. Daar komt bij dat veel financieringsaanvragen bij meerdere partijen worden ingediend. Al die afgewezen aanvragen zorgen voor vervuiling in de financieringsketen, die wordt betaald door ondernemers die hun aanvraag wel goed voorbereiden en gehonoreerd zien. Het zou goed zijn als we in Nederland een cultuur ontwikkelen waarbij partijen in de financieringsketen zich bewust zijn van het feit dat een financieringsaanvraag niet vrijblijvend is en de goed voorbereide ondernemer de revenuen plukt van zijn inspanningen.

Frictiekosten ontstaan ook doordat er geen standaard manier van aanleveren voor kredietaanvragen is. Iedere instantie hanteert zijn eigen formulieren. Zeker bij gestapelde financieringen kost dit de ondernemer maar ook de financier tijd en geld. De ondernemer moet bij meerdere partijen zijn aanvraag indienen en de financier weet niet welke gegevens de ondernemer met andere potentiële financiers heeft gedeeld. Het zou goed zijn als de ondernemer weet welke gegevens hij altijd aan moet leveren en partijen in de financieringsketen afspraken maken over een standaard aanlever wijze.

In diverse rapporten wordt Standard Business Reporting (SBR) als oplossingsrichting genoemd voor het beperken van de frictiekosten. Wil SBR succesvol worden dan is het belangrijk dat alle partijen in de financieringsketen de voordelen zien en tegen relatief lage kosten kunnen aanhaken. Het kennistekort rondom SBR is groot en het beeld bestaat dat alleen de banken voordeel hebben van SBR. Dat is een reden waarom ondernemers niet enthousiast zijn. Accountants willen alleen investeren in SBR als dit verplicht wordt gesteld. Hun ervaring is namelijk dat ondanks dat zij al in SBR aanleveren, accountmanagers van banken liever werken met een PDF. Het is belangrijk dat er een of meerdere businesscases worden ontwikkelt waaruit de voordelen voor alle partijen in de financieringsketen blijkt.

In nagenoeg alle rapporten wordt opgemerkt dat er een sprake is van een kennistekort bij de MKB-ondernemer. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat er ook bij andere partijen in de financieringsketen een tekort aan kennis is. Het financieringslandschap is de afgelopen jaren stevig verandert en de praktijk leert dat de kennis bij accountants, accountmanagers en adviseurs vaak gedateerd is. Daardoor krijgt de ondernemer lang niet altijd het juiste advies en klopt hij ook niet aan bij het juiste loket. Waardoor hij vaker een ‘nee’ te horen krijgt dan nodig. Het is opmerkelijk dat adviseurs die particulieren mogen adviseren over financiering aan allerlei eisen dienen te voldoen, terwijl adviseurs over zakelijke financiering geen enkele regulering of keurmerk kennen.

Willen we een beperking van de frictiekosten en het vergroten van de efficiency in de financieringsketen daadwerkelijk realiseren dan is meer coördinatie nodig. De realisatie van een landelijk expertisecentrum MKB-financiering zou een belangrijke bijdrage zijn voor het realiseren van het nieuwe eco-systeem waarvoor de SER pleit.

Jan Wietsma

Voorzitter Stichting Kredietpaspoort, initiatiefnemer MKB-kredietcoach, lid redactieraad Financieringsdesk.

Share this post