Kamerbrief Ambitieus Ondernemerschap

Kamerbrief Ambitieus Ondernemerschap

Dit voorjaar heeft minister Kamp de kamer geïnformeerd over de kabinetsplannen om “Ambitieus Ondernemerschap” te stimuleren. Hiervoor is een actieprogramma vastgesteld.

Minister Kamp schrijft:

Diverse onderzoeken en ervaringen van ondernemers zelf laten zien dat het groeivermogen van een ondernemer wordt bepaald door diverse factoren. Deze zijn in de Agenda StartUpNL vertaald in de onderstaande indeling waaraan ‘wet- en regelgeving’ is toegevoegd.

Figuur 1 illustreert de samenhang tussen de volgende factoren:

  1. toegang tot kapitaal: toegang tot (risico- en groei-) financiering;
  2. toegang tot innovatie: gebruik van regelingen;
  3. toegang tot kennis;
  4. toegang tot Nederland: aantrekken van internationale expertise en ondernemers;
  5.  toegang tot de fiscus: aantrekkelijke fiscale randvoorwaarden voor groei;
  6. toegang tot elkaar: het sociale kapitaal van de ondernemer, de eigen vaardigheden van de ondernemer en hoe hij/zij het menselijk kapitaal van de onderneming inzet;
  7. toegang tot de wereld: toegang tot internationale markten en klanten;
  8. de randvoorwaarden waarbinnen de ondernemer opereert, zoals wet en regelgeving

Lees de volledige kamerbrief hier!

Share this post