Nieuwsbrief Financieringsproblematiek MKB

Nieuwsbrief Financieringsproblematiek MKB

MKB Kredietcoach Nieuwsbrief

[fourcol_three]

Financieringsproblematiek MKB besproken in de Tweede Kamer

Dat het voor talloze ondernemers in het MKB lastig is om een financiering te krijgen en te houden ontgaat ook de Tweede Kamer niet. Op 13 februari 2013 was er een hoorzitting in de Tweede Kamer over kredietverstrekking aan het MKB. MKB-kredietcoach was ook uitgenodigd om haar visie te geven op belangrijke onderwerpen voor ondernemers.

Meer dan geld
MKB-kredietcoach heeft aangegeven dat het bij kredietverstrekking niet alleen maar om geld gaat. Financiers en ondernemers zouden meer aandacht moeten hebben voor het ondernemerschap. De praktijk leert immers dat de persoon van de ondernemer in grote mate het succes bepaalt.

Solvabiliteitspositie
MKB-kredietcoach heeft ook aandacht gevraagd voor de solvabiliteitspositie van veel ondernemingen. Als gevolg van de als maar voortdurende crisis hebben veel ondernemers behoorlijk ingeteerd op het eigen vermogen. Dat maakt het financieren van het MKB lastig. Als de overheid de lasten voor het MKB verder verzwaart werkt dat niet mee aan het verbeteren van de eigen vermogenspositie. De overheid zou daarin terughoudend kunnen optreden. Zeker ook omdat op grond van nieuwe regelgeving (Basel 3) banken de eigen vermogenspositie van de onderneming aan wie men krediet verstrekt zwaar laten meewegen.

Meer voorlichting
MKB-kredietcoach heeft ook gewezen op het belang van goede voorlichting. Veel ondernemers weten niet aan welke eisen een kredietaanvraag moet voldoen. Ondernemers zijn vaak ook niet op de hoogte van de reden van een afwijzing. Om zelf het goede voorbeeld te geven heeft MKB-kredietcoach aan de aanwezige kamerleden het boekje “Ondernemer! Regel zelf uw krediet” verstrekt.

[/fourcol_three] [fourcol_one_last]

Eerste nieuwsbrief

Gefeliciteerd met deze eerste nieuwsbrief voor financieringsvraagstukken in het MKB.
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de MKB-kredietcoach.
Iedere 14 dagen krijgt u een nieuwsupdate over financieringsvraagstukken waarmee het MKB te maken krijgt.

De ondernemer centraal
Omdat u als ondernemende lezer centraal staat behandelen we iedere week een vraag van een lezer.

In deze nieuwsbrief o.a:
Aandacht in de Tweede Kamer
Crowdfunding
Omzet en innovatie
Vraag van een lezer

Wij wensen u veel leesplezier,

Age Douma en Jan Wietsma

[/fourcol_one_last]

[threecol_one]

Crowdfunding belangrijk voor het MKB

Ondernemers die op zoek zijn naar geld voor het realiseren van hun plannen hebben steeds vaker succes met crowdfunding.

Nu banken minder makkelijk krediet verstrekken, zoeken ondernemers naar alternatieven om hun plannen toch te kunnen realiseren. Daarbij klopt men steeds vaker aan bij crowdfundingplatforms als Geldvoorelkaar en Symbid. Bij Geldvoorelkaar verstrekt de ‘crowd’ een lening aan de ondernemer. Bij Symbid krijgt de ‘crowd’ een aandeel in de onderneming. De ondernemer die op zoek is naar geld meldt zijn plan aan bij een crowdfundingplatform. Na plaatsing op het crowdfundingplatform kunnen geïnteresseerden aangeven hoeveel geld ze willen investeren in het plan van de ondernemer. Als de benodigde financiering is toegezegd door de ‘crowd’ dan krijgt de ondernemer het geld overgemaakt op zijn rekening en kan hij aan de slag met het realiseren van zijn plannen.

Steeds belangrijker
Crowdfunding wordt de komende jaren steeds belangrijker voor het MKB. Volgens MKB-Servicedesk is crowdfunding een van de trends voor 2013. Eind maart publiceert de MKB-kredietcoach een whitepaper over dit onderwerp. Wilt u hierover op de hoogte gehouden worden? Neem dan contact met ons op.

[/threecol_one] [threecol_one]

Denk aan uw omzet bij innovatie

Veel ondernemers in het MKB zijn actief met innovatie. Tegelijkertijd lukt het veel ondernemers niet om hiervoor een financiering te vinden. De oorzaak is dat ondernemers onvoldoende aandacht besteden aan de omzet die zij met een innovatie kunnen realiseren. Daarom is het devies: start tijdig met het in kaart brengen van uw omzetkansen.

Pitchen
Met enige regelmaat krijgen ondernemers die actief zijn met innovatie de gelegenheid om hun plannen te pitchen. Met als doel het krijgen van een financiering. De praktijk leert echter dat veel ondernemers die financiering niet krijgen. Een belangrijke oorzaak is dat de ondernemers niet kunnen aangeven wie uiteindelijk hun nieuwe diensten of producten gaan afnemen. De innoverende ondernemer is te druk met het realiseren van zijn innovatie en denkt te makkelijk dat omzet wel zal komen. Voor de meeste innovaties geldt echter dat er nog behoorlijk wat marketinginspanningen moeten worden geleverd voordat de innovatie daadwerkelijk tot omzet leidt.

Op tijd beginnen
Ondernemers die actief zijn met innovaties doen er verstandig aan om al vanaf het begin op zoek te gaan naar afnemers van de nieuw te ontwikkelen dienst of product. Door een eerste groep afnemers te betrekken bij de innovatie creëert u omzetkansen en weet u ook wat u moet doen om toekomstige omzet te realiseren met uw innovatie. Het in kaart brengen van de daadwerkelijke afnemers is net het duwtje in de rug dat de financiers nodig hebben om uw innovatie te financieren.

[/threecol_one] [threecol_one_last]

Vraag “Mijn bank heeft mijn aanvraag afgewezen. Wat nu?”

Een lezer gaf aan dat hij onlangs een financieringsaanvraag had ingediend bij zijn bank en dat deze was afgewezen. Wat moest hij nu doen?

Vraag om de reden
Het advies dat wij hem hebben gegeven is dat hij eerst naar de reden van de afwijzing moet vragen. Een simpel antwoord als de computer zegt dat het niet kan is niet acceptabel. De ondernemer heeft er recht op om te weten waarom de financieringsaanvraag is afgewezen. De praktijk leert dat veel financieringsaanvragen niet compleet aangeleverd worden. Vroeger ging de bankier dan met de ondernemer aan de slag om de ontbrekende informatie alsnog boven tafel te krijgen. Vandaag de dag heeft de bankier daar meestal geen tijd meer voor. Vraag daarom de bankier welke informatie nog ontbrak om de financieringsaanvraag goed te kunnen beoordelen.

Rekenfouten
Een andere veel voorkomende oorzaak is dat er sprake is van rekenfouten in de prognose en het liquiditeitsoverzicht. Veel ondernemers zijn redelijk handig met Excel maar men vergeet nog wel eens te controleren of de uitkomsten wel kunnen kloppen. Een fout in een formule is immers zo gemaakt. Maar ook taal- en stijlfouten komen vaak voor.

Laat een ander meelezen
Laat daarom altijd een ander meelezen voordat u uw financieringsaanvraag indient bij de bank. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

[/threecol_one_last]

Share this post