De toeleverancier

De toeleverancier

Een ondernemer die actief is als toeleverancier zit in zwaar weer. Een operationeel verlies van 140k in het vorige boekjaar en een negatief werkkapitaal geeft de problematiek al enigzins aan. Een hard feit is dat de huisbankier de financiering wil opzeggen aangezien de verplichtingen niet nagekomen worden, normaliter het begin van het einde. MKB-kredietcoach Armando Palermo wordt gevraagd voor advies. Uit zijn analyse blijken een aantal zaken:

Uit de persoonlijkheidstest en de aanvullende gesprekken blijkt een mismatch tussen de directeur-grootaandeelhouder en zijn rol, de vaste bedrijfslasten liggen niet goed in verhouding tot het seizoenpatroon en bij de uitvoering kunnen worden de kwaliteiten van anderen onvoldoende benut.
Er wordt een stappenplan opgesteld die er voor moet zorgen dat:

[ordered_list style=”lower-alpha”]

  1. De directeur grootaandeelhouder gaat doen waar die goed in is
  2. De huisbankier de financiering niet opzegt
  3. De interne structuur beter aansluit bij de bedrijfsactiviteiten

[/ordered_list]

De oplossing is gevonden in het betrekken van een nieuwe directeur grootaandeelhouder. De oude directeur-grootaandeelhouder behoudt een substantieel belang en gaat zich alleen richten op commerciële activiteiten, hetgene waar de kwaliteit ligt.
5 maanden nadien geeft de bank de ondernemers een compliment: “we hadden een faillissement verwacht maar zien nu dat de rekening courant faciliteit niet meer volledig wordt gebruikt”.
Uit de omzetcijfers blijkt een mooie omzetstijging. Door slimme afspraken met de afnemers is er geen extra financiering benodigd.
De vaste lasten zijn terug gebracht en het ‘updaten’ van de rollen zorgt voor een betere matching van kwaliteit versus uitvoering en waardoor een betere efficiency kan worden nagestreeft.

Bovenstaand traject had een doorlooptijd van 6 maanden waarbij met name punt C de meeste tijd in beslag nam.

Share this post